UNDP ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı için iş birliği yapma kararı aldı

UNDP ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı için iş birliği yapma kararı aldı. Bakanlık ve UNDP arasındaki iş birliğiyle 2022 sonuna kadar tamamlanacak yeni...

1251 0
1251 0

UNDP ve Çevre Bakanlığı, Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı için iş birliği yapma kararı aldı. Bakanlık ve UNDP arasındaki iş birliğiyle 2022 sonuna kadar tamamlanacak yeni strateji, ekonomi genelinde ve sektöre özgü hedefler, dönüm noktaları ve eylem planları içerecek. Plan, Türkiye’nin düşük karbonlu kalkınmaya geçişi ve iklim dirençli geleceği için kritik rol oynayacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye’nin iklim hedeflerini yansıtacak uzun vadeli bir iklim değişikliği stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlanması için iş birliği yapacak. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053’e kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdünü vermesinin ardından gözler, Türkiye’nin bu hedeflere ulaşmasında hayati önem taşıyacak ayrıntılı planları hazırlamaya ve politikaları benimsemeye yönelik çalışmalara çevrildi.

Bu kapsamda, sektörel bazda strateji ve eylem planı hazırlama çalışmalarını başlatmak üzere dü- zenlenen, “Türkiye 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi” adlı toplantı, “Türkiye’nin uzun dönemli iklim politikası” alt başlığıyla, kamu ve özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 200’ü aşkın temsilcinin katılımıyla bir otelde yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Yeşil kalkınma devrimi açısından, UNDP ile birlikte hazırlayacağımız yeni strateji, 21. yüzyıl ortasına kadar ülkemizin iklim direncini artıracak vizyonu ortaya koyacak ve 2053 yılında net sıfır hedefine giden rotayı çizecek. Bir yandan da ulusal kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirecek ve yeşil kalkınma vizyonuyla uzun vadeli iklim eylemine gi- den yolu hazırlayacak” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da ülkelerin gelecek yıl yeniden bir araya gelip, emisyonlara kesin “dur” demek için ihtiyaç duyulan siyasi iradelerini bu yönde oluşturma amacıyla çabalamayı kabul etmelerinden çok memnun olduklarını belirterek, “Bu bağlamda, Türkiye’nin bugünün gerektirdiği cesaret ve arzuyu yansıtan amaç ve hedefleri benimsemesi için zamanlamanın ideal olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Bakanlık ve UNDP arasındaki iş birliğiyle 2022 sonuna kadar tamamlanacak yeni strateji, ekonomi genelinde ve sektöre özgü hedefler, dönüm noktaları ve eylem planları içerecek. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı ile Türkiye’nin düşük karbonlu kalkınmaya geçişi ve iklim dirençli geleceği için kritik rol oynayacak. Başarılı bir iklim eylemi, toplumun tüm kesimlerinin ve hükümetin tüm organlarının koordineli çalışmasına bağlı olduğundan, UNDP ve bakanlık, tüm aktörlere doğru ve yararlı bilgiler sağlamak ve halkın farkındalığını artırmak için birlikte çalışacak.

Ortak iklim planlama girişimi, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından destekleniyor. GEF, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) onaylanmasından bu yana, Türkiye’nin bu sözleşme kapsamında düzenli raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesini desteklemek üzere, uzun yıllardır UNDP programına finansman sağlıyor.

Kaynak: Enerji Panorama

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt