10 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yönetmelik Değişikliği

Resmî Gazete’nin 4 Kasım 2021 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile 12 Mayıs 2019 tarihinde güncellenen Lisanssız Elektrik Yönetmeliği kapsamında değişiklikler yapıldı. Düzenleme ile “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle...

386 0
386 0

Resmî Gazete’nin 4 Kasım 2021 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile 12 Mayıs 2019 tarihinde güncellenen Lisanssız Elektrik Yönetmeliği kapsamında değişiklikler yapıldı.

Düzenleme ile “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı “10 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak değişti.

Tanımlar bölümünde yapılan düzenleme ile kW ifadesi “elektriksel güç olarak ulaşılabilecek en yüksek güç değeri” olarak belirtildi. u tanım ilk düzenlemede “Mekanik, elektriksel ve/veya pik güç olarak ulaşılabilecek en yüksek güç değeri” olarak belirtiliyordu.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi başlıklı 8’inci maddesinde yapılan güncelleme ile de “geçici” ibareleri kaldırıldı. Bu maddede GES’lerin geçici kabul işlemlerinin bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanması zorunluğu ve geçici kabulü tamamlanan tesis için üç gün içinde sistem kullanım anlaşması imzalanması hükümleri yer alıyordu.

Kurul Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt