2020 için tespit edilen en büyük 5 küresel riskin tamamı “çevre” ile ilgili

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Riskler Raporu’na göre, 2020 yılında ekonomik ve politik kutuplaşma artacak; önümüzdeki 10 yılda beklenen en büyük 5 küresel riskin tamamı ise “çevre” ile...

601 0
601 0

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Riskler Raporu’na göre, 2020 yılında ekonomik ve politik kutuplaşma artacak; önümüzdeki 10 yılda beklenen en büyük 5 küresel riskin tamamı ise “çevre” ile ilgili olacak.

Esen ERKAN

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan Küresel Riskler Raporu’na göre, ekonomik ve politik kutuplaşma 2020’de artacak ve “iklim” en büyük beş uzun vadeli riskin tamamını tehdit etmeye devam edecek.

“İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu” başarısızlık kabul etmeyecek

Rapor kapsamında yapılan ankette, katılımcılardan hem gelecek 10 yıl boyunca küresel bir risk olasılığını hem de bu riskin gerçekleşmesi durumunda etkisinin küresel düzeyde şiddetini değerlendirmeleri istendi. Anketin 10 yıllık görünümünde ilk kez, en büyük beş küresel risk arasında aşırı hava olayları, insan kaynaklı çevresel tahribat, afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı, depremden tsunamiye kadar pek çok doğal afet yer alıyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca etkinin ciddiyeti açısından ise en büyük risk, “iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu” konularındaki başarısızlıklar olarak kabul edildi.

WEF, iklim, çevre, halk sağlığı ve teknoloji sistemlerine yönelik tehditleri durdurmak için dünya liderlerinin, işletmelerin ve politikacıların iş birliği yapmasını gerekli görürken siyasi manzara kutuplaşmaya, deniz seviyesi yükselemeye ve iklim yangınlara dönüşmeye devam ediyor.

Gelecek 10 yılda etkisi en yüksek olacağı düşünülen temel riskler:

  • İklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık,
  • Kitle imha silahları,
  • Biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı,
  • Aşırı hava olayları,
  • Su krizi.

 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt