2021 yılı Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri Tablosu yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri Tablosu yayınladı. Enerji Bakanlığı tarafından resmi web sitesinde yapılan duyuru şöyle: “Elektrik Tesisleri Proje...

276 0
276 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri Tablosu yayınladı.

Enerji Bakanlığı tarafından resmi web sitesinde yapılan duyuru şöyle:

“Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği, 18.12.2020 tarih ve 39853 sayılıMakam Oluru ile Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi düzenlenmiştir. Anılan Makam Oluru ekindeki 2021 yılına ilişkin Yetkilendirme Tablosu ekte gönderilmekte olup, elektrik tesislerinin proje onay, tesis kabul ve tutanak onay işlemleri 01.01.2021 – 31.12.2021 (dahil) tarihleri arasında söz konusu Yetkilendirme Tablosuna göre yürütülecektir.

Bununla birlikte, 18.12.2020 tarih ve 39853 sayılı Makam Oluru ekindeki Yetkilendirme Tablosunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yetkilendirme Tablosu (2020 yılı yetkilendirmeleri) kapsamında;

– İlgili kurum / kuruluşlarca proje onayı yapılmış elektrik tesislerinin, tesis kabul ve tutanak onay işleminin de projeyi onaylayan kurum / kuruluş tarafından yapılması,

– Onaylanmak üzere ilgili kurum / kuruluşlara sunulmuş olan ancak; ilgili kurum / kuruluşlar tarafından 01.01.2021 tarihinden önce onay işlemleri tamamlanmayan projelerin ise Ek’teki Yetkilendirme Tablosunda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

2021 yılı Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bakanlık web sitesindeki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt