2023 Ekim ayında toplam kurulu gücün 11.120 MW’ı güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2023 Ekim ayında toplam kurulu gücün %10,5’lik kısmı (11.120 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu. APLUS Enerji’den yapılan analize göre; 2023 Yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 25.479 GWh...

782 0
782 0

2023 Ekim ayında toplam kurulu gücün %10,5’lik kısmı (11.120 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu.

APLUS Enerji’den yapılan analize göre; 2023 Yılı Ekim ayında gerçekleşen toplam 25.479 GWh elektrik üretiminin %79,13’ü serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki aya göre 0,68 puan artış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 1,63 puan artış göstermiştir. Serbest üretim şirketlerini %14,37 oran ile EÜAŞ santralleri ve %5,47 oran ile Lisanssız santraller izlemektedir. Toplam üretimin %0,97’si İşletme Hakkı Devredilen Santraller, %0,06’sı ise Yap-İşlet-Devret santralleri tarafından üretilmiştir[1].

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2023 Ekim ayında toplam üretimin %21,1’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %11,8’ini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %3,3 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Ekim ayında toplam üretimin %25,6’sını karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,1 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %8,9 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri[2] ise toplam %10,1 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin[3] üretimdeki payı ise %3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: APLUS Enerji

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2023 Ekim ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %65,93 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %34,07 olarak gerçekleşmiştir[4].

2023 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %23,9’luk kısmı (25.356 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,0’lık kısmı (23.285 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,8’lik (11.440 MW) oran ile yerli kömür[9] santralleri ve %9,8’lik oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,8’lik bir orana (8.311 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lık bir kısmını (11.643 MW) oluşturmaktadır[10]. Toplam kurulu gücün %10,5’lik kısmı (11.120 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,6’lık kısmı (2.706 MW) ise diğer termik santraller[11] tarafından oluşturulmaktadır.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

 

[1] Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.

[2] Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.

[3] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

[4] 2023 Ekim verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ekim 2023 tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

[5] Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

[6] Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.

[7] 2022 ve 2023 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır.

 

[8] Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ekim 2023 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanılmaktadır.

[9] Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.

[10] Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir.

[11] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

 

[12]  2023 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt