2024 Nisan ayında toplam kurulu gücün %12,8’lik kısmı (13.939 MW) güneş enerjisi santralleri tarafında oluşturuldu

2024 yılı Mart ayı sonunda 107.941 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.251,13 MW’lık artışla 2024 yılı Nisan ayı sonunda 109.192 MW olarak kaydedildi. 2024 yılı Nisan ayı...

154 0
154 0

2024 yılı Mart ayı sonunda 107.941 MW olan toplam kurulu güç değeri 1.251,13 MW’lık artışla 2024 yılı Nisan ayı sonunda 109.192 MW olarak kaydedildi. 2024 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %12,8’lik kısmı (13.939 MW) güneş enerjisi santralleri tarafında oluşturuldu.

APLUS Enerji tarafından yapılan analize göre, gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde, 2024 Nisan ayında toplam üretimin %9,4’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %22,1’ini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %11,7 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Nisan ayında toplam üretimin %14,5’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %12,3 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %13,6 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %13,0 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir. TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2024 Nisan ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %39,63 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %60,37 olarak gerçekleşti.

Kaynak: APlus Enerji

2024 yılı Nisan ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %22,9’luk kısmı (24.990 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %21,7’lik kısmı (23.671 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,5’lik (11.452 MW) oran ile yerli kömür[9] santralleri ve %9,5’lik oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,6’lık bir orana (8.327 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,1’lik bir kısmını (12.077 MW) oluşturmaktadır. Toplam kurulu gücün %12,8’lik kısmı (13.939 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,4’lük kısmı (2.671 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt