2024 Şubat ayında toplam kurulu gücün %11,4’lük kısmı (12.296 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2024 yılı Ocak ayı sonunda 107.259 MW olan toplam kurulu güç değeri 500,10 MW’lık artışla 2024 yılı Şubat ayı sonunda 107.759 MW olarak kaydedildi. 2024 Şubat ayında toplam...

586 0
586 0

2024 yılı Ocak ayı sonunda 107.259 MW olan toplam kurulu güç değeri 500,10 MW’lık artışla 2024 yılı Şubat ayı sonunda 107.759 MW olarak kaydedildi. 2024 Şubat ayında toplam kurulu gücün %11,4’lük kısmı (12.296 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu.

APLUS Enerji tarafından yapılan analize göre, gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2024 Şubat ayında toplam üretimin %11,5’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %22,0’ını karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %6,1 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Şubat ayında toplam üretimin %23,7’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %14,2 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %10,4 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %9,1 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: APLUS Enerji Şubat 2024 Analizi

2024 yılı Şubat ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %23,6’lık kısmı (25.403 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,0’lık kısmı (23.654 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,6’lık (11.440 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,6’lık oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,7’lik bir orana (8.321 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,1’lik bir kısmını (11.909 MW) oluşturmaktadır. Toplam kurulu gücün %11,4’lük kısmı (12.296 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,5’lik kısmı (2.672 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

Toplam kurulu gücün %66,5’lik (71.678 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %19,9 (21.391 MW) seviyesindedir. Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,0’lık (3,244 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %10,5 (11.330 MW) olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt