2024 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %13,6’lık kısmı (15.021 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

2024 yılı Mayıs ayı sonunda 110.332 MW olan toplam kurulu güç değeri 34,90 MW’lık artışla 2024 yılı Haziran ayı sonunda 110.367 MW olarak kaydedildi. 2024 yılı Haziran ayı...

88 0
88 0

2024 yılı Mayıs ayı sonunda 110.332 MW olan toplam kurulu güç değeri 34,90 MW’lık artışla 2024 yılı Haziran ayı sonunda 110.367 MW olarak kaydedildi. 2024 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %13,6’lık kısmı (15.021 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu.

APLUS Enerji tarafından yapılan analize göre, gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde, 2024 Haziran ayında toplam üretimin %16,3’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %17,4’ünü karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %5,5 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Haziran ayında toplam üretimin %20,0’ını karşılarken, yerli kömür santralleri ise %13,4 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %10,6 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri ise toplam %13,9 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin üretimdeki payı ise %2,9 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam kurulu gücün %64,6’lık (71.332 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %19,5 (21.573 MW) seviyesindedir . Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %2,9’luk (3.244 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %12,8 (14.102 MW) olarak kaydedilmiştir.

2024 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %22,4’lük kısmı (24.755 MW) doğal gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %21,6’lık kısmı (23.855 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %10,4’lük (11.452 MW) oran ile yerli kömür santralleri ve %9,4’lük oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %7,5’lik bir orana (8.329 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lık bir kısmını (12.195 MW) oluşturmaktadır . Toplam kurulu gücün %13,6’lık kısmı (15.021 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,5’lik kısmı (1.691 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,4’lük kısmı (2.695 MW) ise diğer termik santraller tarafından oluşturulmaktadır.

Kaynak: APLUS Enerji / TENVA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt