Araştırmacılar tüm dünyada kullanılabilecek “Güneş Enerjisi Performans Modeli” geliştirdi

Günümüzde en çok araştırma konusu olan yenilenebilir enerji teknolojilerinden biri hiç şüphesiz güneş hücreleri. Son üç yılda, küresel olarak diğer tüm enerji kaynaklardan daha fazla fotovoltaik (PV) kurulumu...

724 0
724 0

Günümüzde en çok araştırma konusu olan yenilenebilir enerji teknolojilerinden biri hiç şüphesiz güneş hücreleri. Son üç yılda, küresel olarak diğer tüm enerji kaynaklardan daha fazla fotovoltaik (PV) kurulumu yapıldı ve solar PV’nin 2010 ile 2017 arasındaki yıllık büyüme oranı yüzde 24’e kadar ulaştı. Güneş enerjisinin gelecekte sürdürülebilir enerji sistemlerinde rüzgar enerjisine benzer bir başrol oynayacağı artık net bir şekilde görülüyor. PV sistemlerinin ne kadar verimli enerji üretebilecekleri konusunda modelleme yapmak isteyen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.  

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nde geliştirilen projede, tüm dünya için 40 km x 40 km uzamsal çözünürlükle, 38 yıllık küresel güneş ışınımı, hava ve sıcaklık verileri toplandı. Projeden sorumlu Yardımcı Doçent Marta Victoria: “Bu verileri Avrupa’daki fotovoltaik tesislerinin geçmiş verileri ile karşılaştırdık. Buna dayanarak, küresel, bölgesel ve yerel seviyelerde, kullanılan tesisin türüne bağlı olarak, belirli bir coğrafyadaki PV kurulumlarının performansı hakkında bilgi verebilecek çok kesin bir modele ulaştık. Güneş Enerjisi Performans Modeli, sadece tek bir tesiste değil; tüm ülkelerdeki PV tesislerinde kullanabilecek.” açıklamasında bulundu.

Tüm veriler açık lisans aracılığıyla erişilebilir durumda

PV tesislerinin fiyatı son 10 yılda ciddi oranlarda azalırken sorun, geleceğin yeşil enerji sistemleri ile ilgili daha doğru ve ayrıntılı bilgilere ihtiyaç var. Victoria’ya göre, PV kurulumları geleceğin enerji sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahip ve hava koşullarına bağlı kesintileri hesaba katmayan modellere dayanan planlamalar işlevsel değil. Küçük tesislerden elde edilen enerji üretiminin bir ülkenin toplam enerji talebiyle ve diğer kaynaklardan gelen enerji üretimiyle ilişkilendirilebilmesi ise projenin kilit noktalarından biri.

Danimarka İnovasyon Fonu tarafından finanse edilen ve çok sayıda uluslararası üniversiteyi ve şirketi yeşil enerji sistemleri için bir araya getiren RE-Invest projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen modeldeki tüm verilere, Açık Lisans aracılığıyla kolayca erişilebiliyor.

Araştırma ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt