Arkeolojik sit alanlarında GES kurma iznine Danıştay’dan iptal kararı

Danıştay 14. Dairesi, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı ilke kararının iptaline karar verdi....

239 0
239 0

Danıştay 14. Dairesi, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı ilke kararının iptaline karar verdi.

Evrensel’den yapılan haberde, I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı ilke kararının iptaline karar verildiği açıklandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 29 Aralık 2016’da 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına güneş enerjisi panellerinin (GES) kurulmasının önünü açan bir karar alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 662 sayılı ilke kararıyla höyük, tümülüs ve ören yerleri dışında, bilimsel kazı yapılan ya da planlanmayan ve yüzeyde taşınmaz kültür varlığı görünmeyen I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında koruma bölge kurulunun görüşüyle güneş enerji santrallerinin kurulabileceğine karar vermişti.

Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği’nin “Güneş enerji santrallerinin kurulumu için yapılması gereken uygulamaların arkeolojik kalıntılara zarar vereceği ve bir arkeolojik çalışmada alandaki buluntuların birlikte değerlendirilme şansının bu uygulamalarla ortadan kalkacağı; bilimsel kazı planlanmamış alanlarda var olan kültür varlığı potansiyelinin, yani toprak altının korunmayacağı; dolayısıyla ilke kararının Anayasa’ya, ilgili kanunlara, Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Sözleşmeye, Venedik Tüzüğü’ne ve arkeolojik sitleri koruma ve kullanma koşullarına ilişkin esas norm niteliğindeki 658 sayılı İlke Kararına aykırı olduğu” nedenleriyle açtığı davada Danıştay 14. Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde ilke kararının yürütmesini durdurmuştu.

19 Aralık 2018’de ise I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı ilke kararının iptaline karar verildi.

Kaynak: Evrensel.net

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt