Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği uygulama esaslarını bir tebliğle belirledi. Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, Resmi...

1122 0
1122 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği uygulama esaslarını bir tebliğle belirledi. Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’nin 9 Haziran 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ kapsamında; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususları, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeşil Sertifika Uzmanları

Yeşil sertifika sistemini, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirilmesi ile ilgili hususları, yeşil sertifika uzmanı ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanı niteliklerini içeren; yeşil bina değerlendirme kılavuzu ile yeşil yerleşme değerlendirme kılavuzu Tebliğ ekinde yer alıyor.

Bakanlık veya sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren, Tebliğ kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterecekler.

Eğitici kuruluşlar; başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı adaylarından, yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları YeS-TR’de yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlayarak, Bakanlığa bildirecekler.

Değerlendirme kılavuzlarında belirtilen mesleklere sahip kişiler, yeşil sertifika uzmanı eğitimine katılabilecekler. Alınan yetkinin geçerlilik süresi 10 yıl olacak ve sürenin bitiminde yeniden girilecek sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde, yeşil sertifika uzmanlığı yenilenecek.

Değerlendirme kuruluşu

Tebliğde belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterecekler.

Bakanlık, eğitici kuruluşları, değerlendirme kuruluşlarını, yeşil sertifika uzmanlarını ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarını denetlemeye yetkili olacak.

Diğer hükümler

Eğitici kuruluşlar ile değerlendirme kuruluşlarının Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi edinmiş olduğuna dair yazılı beyanının olması ve bu adreslerinin YeS-TR yazılımında tanımlı olması gerekecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütecek.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt