Burundi, Pakistan, Vanuatu ve Meksika, İklim Eylemlerinde İlerleme Kaydettiğini Açıkladı

Gelişmekte olan dört ülke; Burundi, Pakistan, Vanuatu ve Meksika, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sekretaryasına sundukları emisyon azaltım raporları ile etkili iklim eyleminin yeterli finansal ve teknik kapasite ile...

406 0
406 0

Gelişmekte olan dört ülke; Burundi, Pakistan, Vanuatu ve Meksika, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sekretaryasına sundukları emisyon azaltım raporları ile etkili iklim eyleminin yeterli finansal ve teknik kapasite ile mümkün olduğunu ve gelişebildiğini kanıtladı.

Haber: Esen ERKAN

Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı sanayi öncesi zamanlara kıyasla mümkün olduğunca 1,5 santigrat derece ile sınırlama hedefini destekleyen ve hükümetler arasında hesap verebilirliği sağlayan iklim eylemlerinin raporlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ağaçlandırma yoluyla sürdürülebilir orman ve atık yönetimi gibi başlıkları içeriyor. Gelişmekte olan dört ülke; Burundi, Pakistan, Vanuatu ve Meksika, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sekretaryasına sundukları raporlar ile sera gazı emisyonlarının durumunu, emisyonları nasıl azalttıklarını dair bilgileri ve ihtiyaç duyulan konuları açıkladı.

Yenilenebilir enerji ve orman alanları ile karbon stokları geliştiriliyor

İlk olarak, enerji karmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya odaklanan ülkelerden Vanuatu, 2030 yılına kadar güneş, rüzgar ve hidro enerjiden yararlanarak enerji üretimi için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor. Meksika, 2024 yılına kadar elektriğinin %35’ini temiz enerji kaynaklarından üretmeyi planlıyor. Burundi, 2020-2026 yılları arasında 311.000 haneye temiz ve verimli ocak sağlamayı, 800 okula ve sağlık merkezine elektrik vermeyi ve kırsal topluluklarda 58 mini elektrik şebekesi kurmayı planlıyor. Pakistan, enerji tüketimini azaltmak için yeni enerji verimliliği standartları ve etiketleme sistemleri oluşturuyor.

Ülkeler, ormancılık ve arazi kullanımı konusunda da önemli eylemler ve hedefler belirledi. Burundi, 2025 yılına kadar toplam orman alanını yüzde 20 artırmayı hedeflerken Meksika, 2018-2020 yılları arasında orman yönetimi ve çevre hizmetleri aracılığıyla, ormansızlaşmayı azaltarak ve orman karbon stoklarını artırarak yaklaşık 40 Mt CO2 emisyonunu azaltmayı başardı. Ağaçlandırma yoluyla orman örtüsünü artıran Pakistan, 2009-2013 yılları arasında yaklaşık 100.000 hektarı ağaçlandırdı.

Mali, teknik, teknolojik desteğe ve kapasite geliştirmeye ihtiyaç giderek artıyor

Bu örnekler ilham verici olsa da, dünyayı düşük emisyona giden yola sokmak için küresel ölçekte çok daha fazla şey yapılması gerekiyor. Rapor sunan ülkelerin tamamı, iklim eylemlerini hızlandırmak için mali, teknik, teknolojik desteğe ve kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Ulusal uzmanların iklim verilerini toplama kapasitelerinin iyileştirilmesi gerektiği; veri toplama standartları geliştirmek için özel sektörden ve kamudan destek istedikleri belirtilirken özellikle sera gazı envanterleri ve ülkeye özgü emisyon faktörleri için daha güçlü metodolojilerin kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Teknik analiz süreci hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: UNFCCC

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt