Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası” yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı “Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası” ile güneş enerjisi sistemleri kullanmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Ekipman seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatıldığı raporda,...

302 0
302 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı “Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası” ile güneş enerjisi sistemleri kullanmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Ekipman seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatıldığı raporda, uygulamada dikkat edilmesi gerekenlere de dikkat çekiliyor.

EnerjiTime‘dan yapılan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, binalar için enerji verimliliği teknolojileri (EVT) pazarındaki ürünler, hizmetler, aktörler ve bu pazarın ardında bulunan faktörler hakkında bilgilendirme yapmak ve yol göstermek amacıyla “Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası” hazırladı.

Bina Sektörü Enerji Verimliliği Atlası ile kilit teknoloji ve yenilikler ile bunların binaların enerji talebini düşürme potansiyeline ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunuluyor. Enerji verimliliği teknolojilerinin pazarda geliştirilmesi konusunda detaylı tavsiyelere yer verilen çalışmayla, karar alıcılar ile pazar aktörleri pazar hacimleri konusunda bilgilendiriliyor. Rapor ile ayrıca, enerji verimli binalar alanında potansiyel yatırımcıların Türkiye’nin neresinde enerji verimliliği teknolojilerini elde edip uygulayabileceklerini ve bu teknolojilerin bulunabilirliği ve uygun maliyetlerle yayılmasını hızlandırmak ve inşaat pazarını güçlendirmek için hangi alanlarda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini gösteren bir dayanak ve yol haritası görevi görmesi hedefleniyor.

Rapor dört ana bölümden oluşuyor: İlk bölümde enerji verimliliği ile ilgili ana politikalar ve yasal altyapı inceleniyor. İkinci bölümde ise bina sektörünün mevcut durumu ve enerji verimliliği teknolojileri için pazar durumları inceleniyor. Üçüncü bölümde binalar sektörü ile ilgili 2050 yılına kadar genişletilmiş bir enerji tüketim modellemesi yapılıyor. Raporun son bölümünde ise bu analizler sonucunda belirlenen gerçekçi hedeflere yer veriliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlasında “yenilenebilir enerji” başlığı altında güneş enerjisi sistemleriyle ilgili şu tavsiyelere de yer veriliyor:

“PV sistemleri ile güneş enerjili su ısıtıcıları hem şu anda hem de gelecekte en sık kullanılacak sistemler olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada PV sistemlerin seçiminde gerekli referanslara sahip panel ve uygulayıcı seçimi çok önemlidir. Panel verimi konusunda da bir fayda/maliyet optimizasyon hesabı yapılması gerekmektedir. Piyasadaki en verimli PV paneller fiyatlarındaki yüksek fark dolayısı ile her zaman en iyi çözüm olmayabilir.

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri konusunda ise Türkiye oturmuş bir tedarikçi altyapısına sahiptir. İklim koşullarına göre vakum tüplü paneller veya düz panellerin tercihi yapılmalıdır.

Güneş enerjili su ısıtıcı kollektörlerde, yüksek verimli kollektör ile standart verimdeki kollektör arasında PV’deki kadar büyük fark olmayacağından alınabilecek en yüksek verimde kollektör tercih edilmesi gerekir.

FAYDA MALİYET AÇISINDAN GÜNÜMÜZDEKİ EN İYİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Fayda maliyet oranı en uygun ürünler düşük fiyatları sayesinde güneş enerjili su ısıtıcı sistemlerdir. Ancak hızla ucuzlayan PV sistemleri de yakın zamanda binalarda en çok tercih edilen yenilenebilir enerji sistemi olacaktır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITICI SİSTEMLERDE:

• Kolektörlerin optimum verimde çalışabilmesi için kolektör temizliğine önem verilmelidir. Periyodik aralıklarla toz ve kirden arındırılmalıdır.

• Sistemde dönen suyun kireçli olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde borular içerisinde kireçlenme yaparak büyük verim kayıplarına yol açılabilir.

• Güneş enerjisinden sıcak su üretimi gündüz yapıldığından, gece depolanmış sıcak su kullanımı yerine gündüz anlık olarak ısıtılan suyu kullanmak sistem verimini arttıracaktır. Dolayısı ile bağlı termal yükler gündü kullanılacak şekilde planlanmalıdır.

• Özellikle düz panellerde, donmaya karşı antifriz kullanılmalıdır.

• Sistemdeki tüm borular ısı kayıplarına karşı yalıtılmalıdır. Ayrıca her türlü kaçak engellenmelidir.

• Kullanılacak pompalar verimli olarak seçilmeli ve uygun çalışma noktalarında çalıştırılmalıdır.

PV SİSTEMLERDE İSE:

• Öncelikle en önemli nokta, uygulamanın uzman bir şirket tarafından yapılmasıdır. İnvertörlerin doğru boyutlandırılması ve topraklanması, panellerin açısının doğru seçilmesi, konstrüksiyonda doğru malzemelerin, kar ve rüzgar yükleri hesaplanarak seçilmesi ve tüm ekipmanların üreticiden bağımsız olarak garanti altına alınması oldukça önemlidir.

• Sistemin doğru izlenmesi ve anlık hasar tespiti yapılabilmesi için detaylı izleme sistemleri kurulması gereklidir.

• Panel ve diğer ekipmanların terör, hırsızlık ve doğa olaylarından zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

• Panellerin temizliği periyodik olarak profesyonel bir şekilde yapılmalıdır.

• Şebekeye bağlantı izinlerinin takibi ve verilen takvime uymak için gerekli planlama yapılmalıdır. Aksi halde alınan izinler iptal olabilir.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE YAYGINLAŞMASI BEKLENEN SİSTEMLER

Önümüzdeki yıllarda, bina sektöründe PV sistemlerin yenilenebilir enerji olarak pazara hakim olacağı açıktır. Hedeflenen nokta yerinde üretim ve tüketim olduğundan, buna en uygun enerji kaynağı güneştir. Özellikle gelişen teknolojiler ile, mimari yapıya çok daha iyi entegre edilebilecek PV paneller, her binanın ihtiyacı olan enerjiyi en verimli şekilde üretebilecektir. Bu noktada, özellikle ince film teknolojisinin daha da gelişip mimari tasarımlarda standart olarak kullanılması beklenmektedir.”

“Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası”na buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: EnerjiTime 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt