Çin’in hava kirliliği ile mücadelesi güneş enerjisine destek olacak

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Çin’deki hava kirliliğinin güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engelleyerek üretilen güneş enerjisi miktarını yüzde 13’e kadar azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmada, 1960 ve 2015 yılları arasında...

480 0
480 0

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Çin’deki hava kirliliğinin güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engelleyerek üretilen güneş enerjisi miktarını yüzde 13’e kadar azalttığını ortaya çıkardı.

Araştırmada, 1960 ve 2015 yılları arasında Çin’deki 119 farklı noktadan güneş radyasyon verileri alınarak, insan kaynaklı aerosollerin (Aerosol, bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) maksimum verimi ne kadar azalttığını belirlemek için kükürt dioksit ve kara karbon emisyonları verileri ile birleştirildi. Nature Energy’de yayımlanan Bart Sweerts’ın çalışması, Çin’deki hava kirliliğinin güneşten elektrik üretim potansiyelini söz konusu yıllar boyunca yüzde 13 oranında azalttığını gösteriyor.

Çin, sağlık koşullarını olumsuz etkileyen hava kirliliği için çalışmalarını hızlandırırken yerel düzeyde güneş enerjisi kullanımını arttırmak için şehirlerdeki hane halkına ve kamu binalarına yönelik destekler sunuyor. Ancak, nüfus yoğunluğu yüksek şehirler aynı zamanda en büyük kirletici olduğundan güneş enerjisinden istenen verim alınamıyor. Her yıl Çinli vatandaşların yüzde 38’i sağlıksız hava koşullarına maruz kalıyor ve hava kirliliği kaynaklı binlerce ölüm yaşanıyor.

Çin’deki güneş enerjisi potansiyeli, 1960 yılından bu yana fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ile azaldı.

Çin’de kirlenme krizini tetikleyen baş faktör, sınırsız emek arzına dayalı imalat sektörünü besleyen kömür enerjisine bağlılık. Daha net bir gökyüzü ile güneş panellerinin elektrik üretme potansiyelini arttıracak olan Çin, 2018 yılında toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesini 170 GW seviyesinin üzerine çıkarmıştı. Çin’in hava kirliliği ile artan mücadelesi, 7 milyar dolarlık bir ekonomik kazanç ve iklim değişikliği ile mücadelede ivme şeklinde yorumlanıyor.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt