Doğal sit alanlarına yapılacak RES ve GES’lere ilişkin izinler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarında yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’nin 5 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim...

934 0
934 0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarında yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’nin 5 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarına yönelik 5 ayrı ilke kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun aldığı yeni kararlarla doğal sit alanlarına yapılacak enerji santralleriyle ruhsat değişikliği, onarım ve kültür balıkçılığına ilişkin izinler belirlendi. Karara göre, Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında türbin sayısı 20 adeti ve kurulu gücü 50 MW’i geçmeyecek şekilde rüzgar enerji santrali (RES) kurulabilecek. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ise 20 türbin sınırı olmaksızın rüzgar santralleri kurulmasına izin verildi. Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında kurulu gücü 10 MW’ı geçmemek kaydıyla güneş enerjisi santralleri kurulabilecek. Mevcut tekniklerle her bir 1 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurabilmek için en az 20 bin m2 alan gerekiyor.

Kararla doğal sit alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliğinde onay makamı da değişti. ”Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı’nın birinci paragrafında yer alan “komisyonca” ibaresi yerine “ ilgili idaresince” ibaresi eklenerek anılan paragrafın, “Doğal Sit alanlarında olup ruhsatı ve mimari projesi daha önce ilgili İdaresince uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.”

Böylece, Doğal Sit Alanlarında olup ruhsatı ve mimari projesi daha önce ilgili idare tarafından uygun görülen yapılarda esaslı tadilatlar, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabilecek.

İlgili değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt