Dünya Çapında Isıl Güneş Enerjisi – Küresel Pazar Verileri Ve Eğilimleri

Sanayide ve Büyük Binalarda Artan Isıl Güneş Enerjisi Kullanımı 2017 yılı sonunda kurulan 472 GWth ısıl güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, dünya çapında en büyük güneş enerjisi...

1151 0
1151 0
Sanayide ve Büyük Binalarda Artan Isıl Güneş Enerjisi Kullanımı

2017 yılı sonunda kurulan 472 GWth ısıl güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, dünya çapında en büyük güneş enerjisi sektörü oldu. Bunu Fotovoltaik (402 GWp) ve Konsantre Güneş Enerjisi (5 GWel) izledi. Yeni Solar Heat Worldwide raporu, büyük kamu ve özel binaların yanı sıra fabrikalar için soğutma ve ısıtma çözümlerinin artan kullanımını da ortaya koyuyor. Yıllık rapor Mayıs ayı sonunda IEA Solar Heating and Cooling Program (IEA SHC) tarafından başlatıldı. Bu rapordaki başyazar Avusturya Araştırma Enstitüsü AEE INTEC’dir. Bu rapor; 66 ülkeden gelen verilerle, dünya çapında güneşe dayalı ısıtma ve soğutma pazarlarının en kapsamlı yıllık değerlendirmesidir. 2016 yılında (en güncel veri) küresel güneş enerjisi sektörü 708.000 kişi istihdam etmiş ve 16 milyar Euro tutarında (19,2 milyar ABD Doları) küresel bir ciroya ulaşmıştır.

Sanayide Isıl Güneş Enerjisi (SHIP)

IEA SHC Programı Başkanı Ken Guthrie, “2017’de ekonomik rekabet gücünü, güçlü bir tedarik zincirini ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik politikalar tarafından destekleyen endüstriyel ısıl güneş enerjisi işlemlerinin baz alındığı (SHIP) kurulumlarda ısıl güneş enerjisi yeni bir rekor kırdı” dedi. 124 yeni büyük sistem işletmeye alındı. Hindistan ve Meksika en yüksek sayıda yeni SHIP tesisine sahip oldu. En büyük tesisler geçtiğimiz yıl Umman, Çin ve Afganistan’da faaliyete geçti. Umman’daki proje, seralara yerleştirilen 100 MWth yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri parabolik oluklu kolektör teknoloji alanında gerçekleşti. Isıl güneş enerjisi ile elde edilen buhar, 2018’in başından beri bir petrol geri kazanım tesisi için kullanılmaktadır.

Bölgesel Güneş Isıtma (SDH)

Guthrie, “Birçok ülke, ısıl güneş enerjisinin ısınma sektörünü dekarbonize etmenin en uygun maliyetli yolu olduğunu kabul ediyor” diye açıklıyor. İlk SDH kurulumları > 500 m²’nin (350 kWth) üstünde, Fransa, Sırbistan, Avustralya ve Kırgızistan’da faaliyete geçti. 2017 yılında, çoğunlukla Avusturya, Çin, Danimarka, Almanya ve İsveç gibi yerleşik pazarlarda toplam 15 büyük ölçekli ısıl güneş enerjisi sistemleri kuruldu. İlk kez parabolik oluklu kolektör teknolojileri, bölgesel ısıtma ağlarını beslemek için kullanıldı. En büyük tesis Ekim 2016’da Moğolistan’da faaliyete geçti (75.000 m2) ve bunu takiben Bronderslev belediyesinde 26.929 m2‘lik bir Danimarka kurulumu yapıldı.

Konut Piyasaları Baskı Altında

Konut sektöründe diğer yenilenebilir teknolojiler ile artan rekabet ve 2017 boyunca sürekli düşük fosil yakıt fiyatları nedeniyle, Çin ve Avrupa’da yeni solar termal tesisleri düşüşe geçmiştir. 2017 yılında yaklaşık 35 GWth‘lik ek küresel ısıl güneş enerjisi kapasitesi % 4,2 azaldı.

Geçen yılki bu düşüş eğilimi, büyük gayrimenkul projeleri için güneş enerjili alan ısıtma ve güneş enerjili su ısıtıcıları talebinin artması nedeniyle Çin’de bir miktar yatay seyretti. Çin’de yeni tesisler, % 9’luk bir düşüşün yaşandığı 2016 yılına göre nispeten daha az, % 6’lık bir düşüş gösterdi. Bu oran , 2015 yılında % -17 olarak gerçekleşmişti.

Pazar büyümesi Hindistan (% 26), Meksika (% 7) ve Türkiye (% 4) olarak kaydedildi. Her üç pazarda da rekabetçi konut çözümleri bulunmakta ve doğrudan sübvansiyon planları bulunmamaktadır. Bu nedenle, Hindistan ve Türkiye’nin bölüm 5’teki Seviyelendirilmiş Isı Maliyeti (LCH) hesaplamalarına göre 0,02 ila 0,03 €/kWh ile en düşük güneş sıcak su fiyatlarına sahip olmaları sürpriz değil. Isıl güneş enerjisi ile üretilen sıcak su maliyetlerinin yüksek olduğu ülke 0,19 € ile Fransa oldu.

 

Diğer Önemli Pazar Eğilimleri

  • Kollektör teknolojisi bölgeye göre değişiklik göstermekte: Vakum tüplü kollektörler, küresel ısıl güneş enerjisi kapasitesinin %72’sine hâkimken, düzlemsel kolektörler ( flat plate collectors) Avrupa’da %83 ile en yaygın olanıdır
  • 2016 yılında, geniş aileli evlerde, otellerde ve okullardaki ısıl güneş enerjisi sistemleri dünya çapında üretilen sıcak su üretimine % 27 katkıda bulunmuştur. Çekirdek aileli evler için güneş enerjili su ısıtıcıları pazar paylarını biraz azaltmıştır. Havuz ısıtması (% 4) ve güneş kombi sistemleri (% 2) niş pazarlardı.
  • Hava kolektörü kurulumları için önde gelen ülkeler Avustralya, Kanada, Japonya ve ABD’dir. Isıl güneş enerjisi ile hava ısıtma sistemi, binaların yıllık ısıtma ihtiyacının % 20 ila % 30’unu sağlamaktadır ve tarımsal alanlarda ürünleri kurutmak için kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma Küresel Verileri

karsi

1) Isı transfer amacıyla hava veya su kullanan camlı – camsız düzlemsel ve vakum tüplü kollektörler hesaba dâhil edilmiştir.

2) Isı transferi amacıyla su kullanan camlı – camsız kollektörler hesaba dâhil edilmiştir.

Dünya Çapında Solar Termal

İlk olarak 2002 yılında yayınlanan Solar Heat Worldwide 2018, 66 ülkenin kurulu kapasiteleri, maliyetleri ve uygulamaların payıyla ilgili pazar verilerini topladı. 93 sayfalık rapor ticari uygulamalar ve seviyelendirilmiş ısı maliyetleri bölümlerini içermektedir. Solar Heat Worldwide, REN21 ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) dâhil olmak üzere uluslararası kuruluşlar arasında güneşe dayalı ısıtma ve soğutma verileri için referans oluşturmaktadır. Çalışma, REN21’in yenilenebilir enerji konusunda en önemli politika danışmanlarından biri olan Yenilenebilir 2018 Küresel Durum Raporu’nun (GSR) güneş enerjisi ısıtma ve soğutma bölümleri için ana katkıda bulundu.

IEA SHC Hakkında

Uluslararası Enerji Ajansı, Solar Termal ve Soğutma Teknolojileri İşbirliği Programı (IEA SHC), güneş enerjili ısıtma ve soğutma teknolojileri konusunda uluslararası bir araştırma ve bilgi programıdır. 20 ülkeden 200’ün üzerinde uzman, Avrupa Komisyonu ve beş uluslararası kuruluş, güneş zarfı çözümlerinden gelecekteki depolama tankı konseptlerine ve büyük ölçekli güneş alanlarının bölge ısıtma ve soğutma ağlarına entegrasyonundan geniş bir yelpazede ortak araştırmalar yürütmektedir. SHC, 1977’de kurulan IEA’nın en eski Teknoloji İşbirliği Programlarından biridir ve yenilenebilir enerjiler alanında on kişiden biridir.

İletişim bilgileri

IEA SHC Bilgi Merkezi: Pam Murphy, communications@iea-shc.org

http://www.iea-shc.org

İndirmek için Solar Heat Worldwide 2018: http://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide

 

solar

Dünya çapında solar bölge ısıtma, büyük konut, ticari ve kamu binaları için büyük ölçekli sistemlere yönelik talep artışı- 2017 yılında faaliyette bulunan toplam yüzey alanı.

Kaynak: Solar Heat Worldwide 2018

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt