Dünya genelinde 10.3 milyon kişi yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, yenilenebilir enerjideki istihdamın dünya genelinde 10. 3 milyona ulaştığını açıkladı. Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji işverenleri Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Almanya ve Japonya....

629 0
629 0
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, yenilenebilir enerjideki istihdamın dünya genelinde 10. 3 milyona ulaştığını açıkladı. Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji işverenleri Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Almanya ve Japonya. Türkiye’de yenilenebilir enerjide çalışan kişi sayısı yaklaşık 84.000 civarında ve bunun 33.400’ü fotovoltaik güneş enerjisi sektöründe çalışıyor.

IRENA’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu seçili ülkelerde yenilenebilir enerji istihdam durumunu incelediği Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Raporu’nun beşinci baskısı yayınlandı. Yenilenebilir enerji sektöründeki işler büyük hidroelektrik santraller de dahil olmak üzere, 2017 yılında dünya genelinde %5.3 artış gösterdi ve toplam 10,3 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Almanya ve Japonya dünyanın en büyük yenilenebilir enerji işverenleri olarak sektörün yüzde 70’inden fazlasını temsil etmeye devam ediyor.

Yenilenebilir enerjilere dayalı teknolojiler arasında fotovoltaik güneş (PV) sektörü, 2017 yılındaki 94 gigawatt’lık PV kurulumunun da etkisiyle yüzde 9’luk bir artışla 3,4 milyona ulaşarak en fazla istihdam yaratan yenilenebilir enerji sektörü oldu. Küresel rüzgar enerjisi sekötründeki işler 1.15 milyona gerilerken kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinde dünyanın en iyi on ülkesinden beşi Avrupa’da bulunmaya devam ediyor.

“Türkiye’de 33.400 kişi fotovoltaik güneş enerjisi sektöründe; 16.600 kişi güneş enerjili iklimlendirme sektöründe çalışıyor”

Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye fotovoltaik güneş enerjisi yerel kullanıma yönelik mevzuatın geliştirilmesi ile hızlı bir genişleme sürecine girdi. Türkiye’de 33.400 kişi fotovoltaik güneş enerjisi sektöründe çalışıyor ve güneş enerjisi ile ısıtma-soğutma sektöründe ise 16.600 kişi bulunuyor. Rüzgar enerjisi yaklaşık 14.200 kişiye çalışma imkanı sunarken küçük hidro projeleri, jeotermal enerji ve biyogaz 18.000 kişiye istihdam sağlıyor. Raporun ölçümlerine göre, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide çalışan toplam kişi sayısı 2017 yılında 84.000’e ulaştı.

irena haber gorsel (1)

Analizler, yenilenebilir enerji lehine ilerlemeye devam ederken, sektörün fosil yakıt kaynaklı iş kayıplarını telafi ederek dünyada önemli bir ekonomik faktör haline geleceğini ve çalışan sayısının 2030 yılına kadar 24 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

Kaynak: IRENA
Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt