Düşük karbonlu ekonomiye geçişte küresel lider, İsveç

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın üye ülkelerine yönelik incelemelerine göre, İsveç enerji geçişinde küresel lider konumunda bulunuyor. IEA üyesi ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre, birincil enerji arzında en düşük...

888 0
888 0

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın üye ülkelerine yönelik incelemelerine göre, İsveç enerji geçişinde küresel lider konumunda bulunuyor.

IEA üyesi ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre, birincil enerji arzında en düşük fosil yakıt payına ve en düşük ikinci karbon yoğun ekonomiye sahip olan İsveç’in düşük karbonlu ekonomiye geçiş noktasında küresel lider olduğu belirlendi. Ancak IEA’ya göre, 2040 yılına kadar %100 yenilenebilir elektrik üretimine ulaşma hedefleri bulunan İsveç hükümetinin gelişmeleri yakından takip ederek politika önlemlerini güçlendirmesi gerekiyor.

IEA’dan paylaşılan basın bülteninde, İsveç’in enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiye odaklanan ve dekarbonizasyona yardımcı olan piyasa odaklı politikalar ile başarılı olduğu bildirildi. İsveç, enerji politikalarını küresel iklim hedeflerine uygun olarak 2045 yılına kadar net emisyonlarını sıfıra indirecek iddialı hedeflere sahip.

IEA’ya göre, ülkenin toplam karbon emisyonları sabit olduğundan, bu sonuçları elde etmek için ek eylemler gerekiyor. IEA’nın İcra Direktörü Paul Simons, “İsveç, iddialı enerji geçiş politikalarının güçlü ekonomik büyümeye eşlik edebileceğini gösterdi. Şu anda yürürlükte bulunan Enerji Anlaşması ile birlikte uzun vadeli karbon tarafsızlığı hedefine yönelik net bir yol haritası uygulamanın zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.

“Enerji ile ilgili emisyonların çoğu ulaştırma kaynaklı”

Ulaştırma sektörü ile ilgili emisyonlara özel bir bölüm ayıran raporda, İsveç’in nihai enerji tüketiminin dörtte birinden daha azını içeren ulaştırma sektörünün, enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının ise yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkat çekiliyor. İsveç’in 2010 ve 2030 yılları arasında ulaştırma kaynaklı emisyonlarını yüzde 70 oranında azaltma hedefi bulunuyor. İsveç hükümeti tarafından düşük emisyonlu araçları desteklemek için biyoyakıt kullanımını artırmaya yönelik tedbirler dahil olmak üzere, ödül-ceza sistemi gibi birçok yeni politika hayata geçirilmiş durumda.

“Yenilenebilir enerjiye geçişte şebeke istikrarına ve arz güvenliğine dikkat”

Raporda, nükleer enerji, hidroelektrik ve yenilenebilir enerji yatırımları ile büyük ölçüde karbonsuzlaştırılan İsveç elektrik sisteminin enerji geçişinde önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiliyor. IEA, 2040 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik üretimine ulaşma hedefi bulunan hükümetin bu hedefe nasıl ulaşılacağını, şebeke istikrarı ve arz güvenliği için ne gibi etkiler olacağının dikkatli değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Mevcut nükleer santrallerini aşamalı olarak kapatacak olan İsveç’in yeni reaktörlere ise yatırım yapmayacağı tahmin ediliyor.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt