Ekonomi Reform Programı’nın Enerji İle İlgili Bölümleri yayında!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform paketiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimin belli olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve...

169 0
169 0

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform paketiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimin belli olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi’ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Ekonomi Reform Programı’nın Enerji İle İlgili Bölümleri şöyle:

  • Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek. (31 Aralık 2022)
  • Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. (31 Aralık 2021)
  • Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ar- Ge çalışmaları desteklenecek. (31 Aralık 2021)
  • Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan ülkemizin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek. (31 Aralık 2021)
  • Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilecek. Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek. (31 Aralık 2021)
  • Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek. (31 Aralık 2021)
  • Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecek. (31 Aralık 2021)
  • Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanacak.(31 Aralık 2021)
  • Doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest bir piyasa geliştirilecek. (31 Haziran 2021)
  • Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulacak. (31 Aralık 2021)

EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI’NIN TAM METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt