Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’nin 19 Haziran 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yenilendi.  Elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi,...

281 0
281 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’nin 19 Haziran 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yenilendi. 

Elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve toplam 32 maddeden oluşan yönetmeliğin detayları şöyle:

“(1) Perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir tavanının karşılanmasını sağlamak ve serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüketicilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının oluşmasını engellemek amacıyla Kurulca uygun görülmesi halinde, perakende satış gelir tavanının Kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, EPİAŞ tarafından piyasa işletim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılmak üzere tedarikçilere yansıtılabilir. Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerden bu kapsamda elde edilen gelirler ilgili görevli tedarik şirketine aktarılır.

(2) Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilere piyasa işletim ücreti yanında yansıtılacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeniyle perakende satış faaliyetlerini emreamade olarak yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

(3) Görevli tedarik şirketlerinin emreamade durumlarının sürdürülmesi için gerekli olan maliyetler dikkate alınarak belirlenecek fiyatın hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de değerlendirilerek Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebilir.”

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt