Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde ve Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin 1 Nisan 2021 tarihli sayısında EPDK’nın Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan...

235 0
235 0

Resmi Gazete’nin 1 Nisan 2021 tarihli sayısında EPDK’nın Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

Değişikliğe göre, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin düzenlemeyle birlikte, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesi veya vekaletnamesi kuruma iletilecek.

Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’nin aynı tarihli sayısında yayımlandı.

Değişikliğe göre, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen 13 Mayıs 2017 tarihli Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi. Bu kapsamda Yarışmaya teklif veren tüzel kişilerden istenen şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri yerine, “şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait sicil tasdiknamesi veya vekaletname istenecek.

Altta İlgili Yönetmelik Değişikliklerine ulaşabilirsiniz:

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt