Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası...

956 0
956 0

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Yönetmelik değişikliğine göre;
  • 12 Mayıs 2019’dan sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarı, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınacak.
  • Bu kapsamda tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak.
  • İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerji içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak.
  • Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarı tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenecek.
  • Hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu enerjiyle ilgili piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.
  • Bu kapsamda YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedeli ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilecek ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenecek.
  • Bu kurul kararı kurulu gücü 50 kilovat ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmayacak.
EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, yönetmeliğin amacına ve getirdiği yeniliklere yönelik değerlendirmede bulunuldu:
“Bu yönetmelik ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve lisanssız üretim santrali olsun ya da olmasın gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle gerçek tüketimi olan ancak kapasite kısıtı ve yer sorunu sebebiyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önü açılacaktır. Düzenlemeyle EPDK, ‘tüketim kadar üretim’ hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde artıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarını belirlemiştir.”
Yönetmelik değişikliğiyle bazı yatırımcıların mağdur olacağı iddiasına ilişkin ise “Elbette ‘şalter kapatmak’ lisanssız yatırımcısının kendi takdiridir ancak böyle bir manzarayla karşılaşılması beklenmemektedir. Zira söz konusu tesis, küçük de olsa bir tüketim yapacak ve bunun için çalıştırılması (elektrik üretmesi) gerekecektir. Ayrıca bu tesisler için ihtiyacın fazlası üretilen enerjinin şebekeye verilmesiyle oluşan ve dağıtım şirketine ödenen bedeller ödenmeyecektir. Yani hem bu tip yatırımcılar gerçek tüketimlerini karşılayacak hem de daha fazla ürettiği enerjiyi ilave maliyete katlanmadan bütün tüketicilerimizin kullanımına sunabilecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu düzenlemeyle gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içinde elde etmesinin sağlanacağı vurgulandı.Yatırımcının çatısındaki elektrik üretim tesisiyle farklı bir ölçüm noktasındaki tüketim tesisini ilişkilendirmenin artık mümkün hale geleceğine işaret edilen açıklamada, “OSB tüzel kişiliklerince kurulmuş ve kurulacak lisanssız üretim tesislerinin OSB ana sayaçlarıyla mahsuplaşmasına yönelik düzenleme yapılarak bu tesislerin OSB katılımcılarının doğrudan elektrik giderini azaltması sağlanmıştır.” açıklamasında bulunuldu.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt