Elektrik üretiminde lisanssız güneş ve kojenerasyon tesisleri yaygınlaşıyor

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Gelişim Raporu’nu 31 Temmuz tarihinde yayımladı. Yayımlanan raporda, 2017- 2018 yıllarında toplamda 198 MW kurulu güce sahip...

894 0
894 0

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Gelişim Raporu’nu 31 Temmuz tarihinde yayımladı. Yayımlanan raporda, 2017- 2018 yıllarında toplamda 198 MW kurulu güce sahip kojenerasyon tesislerinin yüksek verimlilik belgesi aldığına ve %15 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranlarının %11.8’ e kadar düşürüldüğü belirtildi.

Raporda yer alan 2018 verilerine göre, elektrik üretiminde lisanssız güneş ve kojenerasyon tesisleri gibi dağıtık üretim kaynakları ülke genelinde artarak yaygınlaştı. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2,583 MW ve 1,578 MW lisanssız güneş kuruldu; aynı dönemde toplamda 198 MW kurulu gücüne sahip kojenerasyon tesisleri yüksek verim belgesi aldı. %15 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranları %11.8’e kadar düşürüldü.

Kamu santrallerinde verimlilik hareketi başlatan EÜAŞ, enerji verimliliği odaklı bir yapılanma ile 2023 hedefini elektrik üretim tesislerindeki verimlilikte 5 yıl içinde yıllık %1, toplamda %5 oranında artış sağlanması olarak belirledi. AB destekli projeler ile sadece elektrik şebekesinde değil aynı zamanda doğal gaz şebekesinde de enerji verimliliği çalışmalarına başlandı. Elektrik depolama ve talep tarafı katılımına yönelik mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildi. Verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ısı mevzuatı çalışmaları, fayda-maliyet analizleri ve CBS tabanlı ısı talebi haritalandırması çalışmaları yürütüldü.

2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2,583 MW ve 1,578 MW lisanssız güneş tesisi kuruldu; 111 MW ve 87 MW kojenerasyon tesisleri yüksek verim belgesi aldı.

“Binalarda enerji verimliliği için kredilendirmenin önü açıldı”

Bina ve Hizmetler sektörü verilerine göre, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile binalarda yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının standartlara uygun yapılması ve ulusal ve uluslararası finans kuruluşları tarafından binalarda enerji verimliliği uygulamalarına verilen kredilerin önünün açılması sağlandı. İlaveten, taşıyıcı sistemi etkilemeyen ve enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsattan muaf tutuldu.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt