Enerji kaynaklarında ve kullanımında verimliliğin artırılması için yönetmelikte değişiklik yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan”Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 6 Temmuz 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe...

738 0
738 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan”Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 6 Temmuz 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi, yaygınlaştırılması, atık ısılardan yararlanarak açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılması, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi gibi pek çok alanda enerjinin verimli kullanımını sağlamaya yönelik usul ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğe göre, kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

20 MW ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları ise çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilecek.

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 Ton eşdeğer petrol (TEP) ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma/soğutma şebeke yönetimleri ise Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunacak.

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için buraya tıklayınız.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt