EPDK, elektrik piyasasına ilişkin ikincil mevzuat değişikliklerini görüşe açtı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasına ilişkin ikincil mevzuatta değişiklik yapılması gereği ile lisans, dengeleme & uzlaştırma, depolama, yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi & desteklenmesi, sayaç sistemleri...

907 0
907 0

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasına ilişkin ikincil mevzuatta değişiklik yapılması gereği ile lisans, dengeleme & uzlaştırma, depolama, yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi & desteklenmesi, sayaç sistemleri kapsamındaki yönetmelik değişikliklerini 19/09/2022 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açtığını duyurdu.

EPDK’DAN YAPILAN DUYURU:

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Hazırlanan İkincil Mevzuat Değişikliklerinin Görüşe Açılması Hakkında:

Bilindiği üzere, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05/07/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda (Kanun) değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun değişikliğine uyum kapsamında, elektrik piyasasına ilişkin ikincil mevzuatta da değişiklik yapılması gereği hâsıl olmuştur.

Bu amaçla hazırlanan;

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-1)

“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-2)

“Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-3)  

 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-4)

“Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı” (Ek-5)

19/09/2022 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

Bununla birlikte depolama teknolojisinin Dünyada gelişen yeni teknolojilerden olması, ayrıca depolama teknolojilerinin sürekli değişkenlik arz etmesi sebebiyle söz konusu Yönetmelik taslağında 12 nci maddenin ondördüncü fıkrasında (…) ibaresine yer verilmiş olup, bu kapsamda sektörümüzün de görüşlerinin alınarak sürece katkı sağlamaları amaçlanmıştır

Bu çerçevede, ilgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüşlerin epdresges@epdk.gov.

“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-2)

“Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-3)  

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Ek-4)

“Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı” (Ek-5) ”

ile ilgili görüşlerin epdotsp@epdk.gov.tr  e-posta adreslerine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt