EPDK, Elektrik Tarifeleri Tabloları Hakkında Kurul Kararı yayınladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 31.12.2021 tarihli toplantısında, 1/1/2022’den itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri tabloları hakkında kurul kararı yayınlamış ve karar Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni...

138 0
138 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 31.12.2021 tarihli toplantısında, 1/1/2022’den itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri tabloları hakkında kurul kararı yayınlamış ve karar Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemeler ile:

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-l ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere Ek-3’tc yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

c) 1/1/2022 tarihinden İtibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 15 inci maddesinde yer alan ki ve k2 katsayılarının, Temmuz-Eylül 2021 dönemi Q4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı, 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Tarife tablolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt