EPDK, Lisanssız Elektrik Üreticileri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında...

1629 0
1629 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan tüketicilere ilişkin olarak Kurul Kararı yayınladı. 

9 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında, yer alan tüketicinin ya da Tebliğ kapsamında yer alan bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcısının lisanssız üretim yapması halinde;

  • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanması halinde; mahsuplaşma işlemlerinin “kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli” üzerinden yürütülmesine,
  • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanmaması halinde mahsuplaşma işlemlerinin tüketime kadar olan üretim için Tebliğ uyarınca belirlenen fiyattan, ihtiyaç fazlası üretim için ise tüketicinin “kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli” üzerinden yürütülmesine,
  • Tebliğ kapsamında yapılacak olan hesaplamalarda Kurum tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına karar verildi.

EPDK’nın Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt