EPDK, lisanssız elektrik üreticilerinin alacak sorunları için uygulanacak tedbirleri belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de lisanssız elektrik üreticilerinin tedarik şirketleri ile yaşadıkları tahsilat sorunlarına ilişkin düzenlemeleri, usul ve esasları içeren kurul kararları...

195 0
195 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de lisanssız elektrik üreticilerinin tedarik şirketleri ile yaşadıkları tahsilat sorunlarına ilişkin düzenlemeleri, usul ve esasları içeren kurul kararları ile birlikte yayınladı.

Yapılan düzenlemeler ile EPDK ilgili tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapması gereken ödemeleri aksattığını tespit ederse bu şirketler aleyhine düzenlemeler hayat geçirilecek. Aksamanın tespitinde, bir yılı geçmemek üzere bu şirketlerin gün öncesi ve gün içi piyasasında işlemlerden gerçekleşen net alacakları merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından bloke edilecek ve ileriye dönük iklim anlaşma bildirimleri iptal edilebilecek. Bloke tutar, Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına aktarılacak, aktarılan bu miktar nihai uzlaştırma bildirimini takip eden sekizinci iş günü tedarik şirketi tarafından bildirilen ödeme listesi çerçevesinde alacaklılara ödenecek. Düzenlemeler, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”-buradan ulaşabilirsiniz.

“Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar”-buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt