EPDK’nın Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmelikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu...

882 0
882 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulduğu ve başkan yardımcısı kadrosunun 2’den 3’e çıkarıldığı belirtildi.

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, EPDK sorumluluk alanı kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini ve yenilikçi politikalar ve projeleri izleyecek; desteklenecek Ar-Ge projelerini tespit edecek; desteklerin kapsamı ve miktarını belirleyecek ve destekleme uygulamalarını izleyerek sonuçları değerlendirecek. Karbon piyasası, emisyon ticareti, yeşil sertifika ve benzeri piyasa ve süreçlerin tasarımı, mevzuatının geliştirilmesi konusunda da yetkili olacak; dijitalleşme süreçlerini izleyip değerlendirecek ve alternatif yakıtlarla ilgili araştırmalar yapacak.

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonlarının eşgüdüm esasına uygun ve standartlara uygun şekilde kurulmasıyla ilgili işlemler ile şarj hizmetiyle ilgili mevzuatın geliştirilmesine çalışacak ve şarj hizmeti vermek isteyen kişilerle ilgili piyasaya giriş izni ve piyasa faaliyetlerinin izlenmesiyle ilgili işlemleri de yürütecek.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt