GÜNDER, On Birinci Kalkınma Planı yenilenebilir enerji politikaları toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından On Birinci Kalkınma Planında yer alacak yenilenebilir enerji politikalarının belirlenmesi amacıyla özel sektör ve sivil toplum...

226 0
226 0

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından On Birinci Kalkınma Planında yer alacak yenilenebilir enerji politikalarının belirlenmesi amacıyla özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile 8 Nisan’da Ankara’da toplantı gerçekleştirildi.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ ve Başkan Yardımcısı Elif YAĞLI ECE’nin katılım gösterdiği 11. Kalkınma Planı toplantısında;

  • Artan yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye entegrasyonunun sağlanması,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim politikalarının belirlenmesi ve
  • Yenilenebilir enerji ekipmanları teknolojilerinin geliştirilerek yerli üretimin artırılması için yapılması gerekenler tartışılarak somut öneriler geliştirildi.
Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt