GÜNDER, Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programına katıldı

Fotovoltaik Sistemler konusunda çalışma planlarının belirlendiği ve yaklaşık 30 ülke temsilcisinin yer aldığı Uluslararası Enerji Ajansı’nın koordinasyonunda toplanan Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı 8-10 Mayıs 2019’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de...

564 0
564 0

Fotovoltaik Sistemler konusunda çalışma planlarının belirlendiği ve yaklaşık 30 ülke temsilcisinin yer aldığı Uluslararası Enerji Ajansı’nın koordinasyonunda toplanan Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı 8-10 Mayıs 2019’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER Yönetim Kurulu Uluslararası Organizasyonlar Temsilcisi Prof Dr. Bülent YEŞİLATA, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen IEA PVPS ExCo-Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı’na katıldı.

GÜNDER’i temsilen Prof. Dr. Bülent Yeşilata’nın katılım gösterdiği toplantı kapsamında düzenlenen teknik gezilerde Helen Ltd. şirketine ait Suvilahti Solar Power Plant (Capacity: 360 kWp), Suvilahti Battery Energy Storage (Capacity: 600 kWh) ve Katri Vala Heat Pump Plant (District heating capacity: 105 MW) tesisleri ziyaret edildi.

Ülke temsilcileri için görevlendirmelerin yapıldığı ve yol haritasının belirlendiği Fotovoltaik Güç Sistemleri Programındaki görev başlıkları şöyle:

  • Görev 1 – Stratejik PV Analizi ve Sosyal Yardım
  • Görev 12 – PV Sürdürülebilirliği
  • Görev 13 – PV Sistemlerinin Performansı ve Güvenilirliği
  • Görev 14 – %100 RES Bazlı Solar PV Sistemleri
  • Görev 15 – BIPV’nin Hızlandırılması için Çerçevenin Etkinleştirilmesi
  • Görev 16 – Yüksek Penetrasyon ve Büyük Ölçekli Uygulamalar için Güneş Kaynağı
  • Görev 17 – PV ve Ulaştırma

“Türkiye’nin Dağıtık Elektrik Üretim Sistemleri için Yol Haritası belirlenecek”

09 Mayıs tarihinde düzenlenen 1. Gün toplantısında ülkelerin gelişme raporları ve haliz hazırda yürütülmekte olan 17, 16, 15, 14 ve 13. görevler için Türkiye’nin gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Toplantıda yapılan sunumlarda, Türkiye’nin 2018 yılında Fotovoltaik güneş santrali kurulumunda 1.6 GW güç kapasitesi ile dünyada en fazla kurulum yapan ilk on ülke arasında bulunmasının önemine değinildi.

Türkiye’nin 2018 yılında Avrupa ölçeğinde Almanya’dan sonra en çok kurulum yapan ikinci ülke olmasının gelecek yıllardaki fotovoltaik pazarının Türk yatırımcılar tarafından yönlendirilebilmesi adına önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekildi.

2018 yılında PV Kaynaklı Toplam Kurulu Güç Bakımından İlk 10 Ülke Sıralaması

IEA PVPS 2018 Yılı raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNDER HAKKINDA

1991 yılında kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu’nun (International Solar Energy Society – ISES) Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile temsile yetkilendirilmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Görev Birimleri’nde (IEA SHC Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Programı ve IEA PVPS Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı) Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere de atanmış olan GÜNDER, üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi, SolarPower Europe (“yeni EPIA”, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği), Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF), Küresel Güneş Konseyi (GSC), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (TÜRKİYE İMSAD), Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN)  ve Ortadoğu Güneş Enerjisi Sanayi Derneği (MESIA) örgütleri ile de uyumlu işbirliği içinde çalışırken; hem toplumun tüm kesimlerini etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar tasarlamakta, güneş enerjisi sanayimizin tüm taraflarının eşgüdümünde uygulamaya geçirmektedir.

GÜNDER; Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmakta, ulusal ve uluslararası projelere katılarak değer yaratmaktadır. Sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, platformlar (UFTP), çeşitli eğitim, seminer, çalıştay, konferans (SOLARTR Konferans ve Sergisi) ve benzeri faaliyetleri düzenleyerek ya da başka kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılarak veya katkıda bulunarak, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesini ve mevzuat gelişimine katkıları ile de sektörün sağlıklı büyümesini sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye Güneş Enerjisi Sanayinin yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini de yürütmekte, ihracat odaklı uluslararası işbirliklerini geliştirmektedir (Solar Cluster-TR).

 Temsil ettiği tüm değer zinciri ile güneş enerjisinin sesi GÜNDER; günümüzde, kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, güneş enerjisi ile ilişkili alanlarda üretim ve ticaret yapan sanayicilerden müteşekkil üyeleri, düşük karbon ekonomisine katkıları ve yüksek büyümede kaldıraç fonksiyonları ile önemli sivil toplum kuruluşudur. 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt