Güneş enerjisi sektörünün dergisi GÜNDERGİ’nin yeni sayısı yayında!

Üç ayda bir, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, 2000 adet basılı kopya yapılan; online olarak sosyal medya hesaplarımızdan yaklaşık 20.000 takipçiye, mailing yoluyla 30.000 e-posta adresi ile kişi...

755 0
755 0

Üç ayda bir, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, 2000 adet basılı kopya yapılan; online olarak sosyal medya hesaplarımızdan yaklaşık 20.000 takipçiye, mailing yoluyla 30.000 e-posta
adresi ile kişi ve kurumlara ulaştırılan dergimiz, artık Esenboğa Havalimanı CIP ve VIP salonlarında da sergileniyor. GÜNDERGİ’nin dopdolu yeni sayısı sizleri bekliyor.

GÜNDERGİ’nin yeni sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS (Ocak-Şubat-Mart 2020)

3 SUNUŞ / FOREWORD
6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
20 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER
❂ “GÜNDER, Özel Gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Düzenledi” / “GÜNDER
Holds Extraordinary General Assembly with Special Agenda”
❂ GÜNDER, YEKA GES-3 Yarışması için Görüşleri Topluyor! / GÜNDER Collects Opinions for YEKA SPP-3 Competition!
❂ Sektör, EIF 2019 GÜNDER Özel Oturumunda Bir Araya Geldi / GÜNDER Exclusive
Session at EIF 2019 Brought the Industry Together
❂ GÜNDER, Teknoloji ve Yenilenebilir Enerjiye Adanmış Ülke, Tayvan’daydı! / GÜNDER
Was in Taiwan – the Country Committed to Technology and Renewable Energy!
32 MEVZUAT / LEGISLATION
❂ Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu / National
Energy Efficiency Action Plan Monitoring and Steering Committee is founded
❂ Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği taslağı yayında! /
The Draft Regulation on Acceptance of Electricity Generation and Electricity Storage
Plants is published!
❂ Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi yayınlandı / Saving Objectives and Application Guidelines for Public Buildings are Published
❂ Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği yayınlandı / The Regulation on Management of
Waste Oil is published
içindekiler contents
36 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
❂ Türk Prysmian Kablo’ya “Sektör Lideri” ödülü / Türk
Prysmian Kablo receives the “Industry Leader” award
❂ Girişim Elektrik, Makedonya’nın en büyük güneş
enerjisi santralini kuracak / Girişim Elektrik to establish the largest solar power plant in Macedonia
❂ Endüstriyel Elektrik, ORKÖY kapsamında Gökbudak
Güneş Enerji Santrali’nin saha kontrol işlemlerini
yaptı / Endüstriyel Elektrik conducts field inspections
of Gökbudak Solar Power Plant under the Project
“ORKÖY”
❂ Generalsolar Adıyaman’da 7.8 MW Ges Projesini
Tamamladı / Generalsolar Completes the 7.8-MW
SPP Project in Adıyaman
❂ Girişim Elektrik’in Gökbudak Güneş Enerji Santrali’ne UNDP geçici kabulü yapıldı / UNDP’s provisional
acceptance of the Gökbudak Solar Power Plant of
Girişim Elektrik
❂ Bereket Enerji Grubu’nun, Ekonomist’in Anadolu
500’deki gurur tablosu / The success of Bereket
Energy Group in the Anatolian 500 list of Ekonomist
❂ Yeni Fikirler Yeni İşler’den Üyemiz Can Türkyılmaz’a
Ödül / Award to Our Member Can Türkyılmaz from
the “New Ideas, New Projects” Program
❂ ABB’nin Elektrikli Şarj Portföyü Güçleniyor / ABB
Reinforces Its Electric Vehicle Charging Solutions
Portfolio
❂ Genç Güneş Solar Seminerleri Üniversiteliler ile Buluşuyor / The “Young Sun” Seminars on Solar Power
Meets with Students in Universities
❂ GÜNDER Ailesinin en yeni üyesi Kıvanç Enerji,
Kurumsal Üyemiz oldu / The Newest Member of the
GÜNDER Family, Kıvanç Enerji, Becomes a Corporate
Member
❂ Ukrayna’nın Güneş Enerjisi Santrallerine Türkiye
İmzası / Turkish Touch on the Solar Power Plants of
Ukraine
❂ GÜNDER ailesinin en yeni üyelerinden: Solitek Mühendislik / One of the newest members of GÜNDER
family, Solitek Mühendislik
❂ Asunim Türkiye’den yılsonu yemeği / Year-end Dinner of Asunim Turkey
❂ Çatı ve Cephelerde Güneş Enerjisinden Elektrik
Üretimi / Electricity Generation from Solar Energy on
Roofs and Facades
50 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ DAM’LARDA NELER OLUYOR ? / WHAT HAPPENS ON TERRACES?
❂ COP25: İklim Müzakereleri’nde Her Şey Geleceğe Kaldı! / COP25: Everything in Climate
Talks Left for the Future!
58 RAPOR / REPORT
❂ 5 yıl içinde küresel yenilenebilir enerji sektörünün yükseleni ‘güneş’ olacak / The new
rising trend of the renewable energy industry will be “solar power” in the next 5 years
❂ SolarPower Europe, “Güneş Enerjisi için AB Pazar Görünümü 2019-2023” raporunu
yayınladı / SolarPower Europe publishes the report “EU Solar Power Market Outlook
2019-2023”
64 KAPAK / COVER
❂ Güneş Sektörü Mini YEKA İhalelerine Hazırlanıyor / Solar Power Industry Preparing for
Mini YEKA Tenders
69 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ YEKA GES 3 sektörü ileri taşıyacak / YEKA SPP 3 will grow industry forward
❂ Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki hukuki görüşler / Legal opinion about
the Regulation of Unlicensed Power Generation
80 RAPOR / REPORT
❂ Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Lideri “GÜNEŞ” / Solar Power Leads Global
Renewable Energy Investments
83 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR
86 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt