Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında!

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER’in Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında! GÜNDERGİ’nin tüm sayılarına GÜNDER web sitesinden (www.gunder.org.tr) ve...

1748 0
1748 0

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER’in Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında!

GÜNDERGİ’nin tüm sayılarına GÜNDER web sitesinden (www.gunder.org.tr) ve Turkcell Dergilik (www.dergilik.com.tr) uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

GÜNDERGİ Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

İçindekiler / Contents
3 SUNUŞ / FOREWORD
6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
14 RAPOR / REPORT
❂ “Yenilikçi teknolojiler ile akıllı şehir dönüşümü gerçekleştirilmeli” / “Smart city
transformation should be carried out with innovative technologies”
❂ SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi: Enerji Dönüşümünün Sosyoekonomik
Getirisi Maliyetinden Üç Kat Fazla / SHURA Energy Transition Centre: The
Socio-economic Benefit is Three Times Higher than the Cost of Energy
Transition
22 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
44 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER
50 GÜNEŞİN İZİNDE / ON THE TRAIL OF THE SUN
58 MEVZUAT / LEGISLATION
74 ÜYELERİMİZDEN
FROM OUR MEMBERS
❂ GoodWe joins the United Nations Global Compact / GoodWe, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katıldı
❂ ASUNİM, PMS Alüminyum’un çatı üzeri GES projesini tamamladı / ASUNIM
completes PMS Aluminum’s rooftop SPP project
❂ Akkaşoğlu Grup, ORKÖY PV projesi kapsamında Muğla’da GES kurulumu gerçekleştirecek / Akkaşoğlu Group to install GES in Muğla as part of ORKÖY
PV project
❂ Huawei Türkiye, Dijital Enerji Zirvesi’nde çevreci enerji çözümlerini duyurdu /
Huawei Turkey announces its environmentally friendly energy solutions at the Digital Energy Summit
❂ Zorlu Enerji’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Sertifikası ile
yeşil enerji satışı başladı / Green energy trade starts at Zorlu Enerji with Renewable Energy Source Guarantee of Origin (YEK-G) Certificate
80 RAPOR / REPORT
❂ “2020’de kurulan her üç santralden biri güneş enerjisi santrali” / “One out of three
established power plants in 2020 were solar energy power plants”
❂ Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliği raporu yayınlandı / Report
published on air pollution caused by coal fuelled electricity production in Europe
88 KAPAK / COVER • RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Solarbaba: “Güneş Yatırımlarının Motivasyonu İklim Krizi Olacak” / The Climate Crisis Will Be A Motivation For Solar Power Investments
102 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Türkiye Kömür ve Doğalgaz İthalatını Yılda 3 GW Güneş Enerjisi Kapasitesiyle Sıfırlayabilir / An Annual Solar Energy Capacity of 3 GW in Turkey May Eliminate Coal and Natural Gas Imports
108 YAKIN PLAN / CLOSE SHOT
❂ IPCC: “Küresel ısınma insan kaynaklı ve daha önce görülmemiş bir seviyede” / IPCC: “Global warming is caused by human activity and at an unprecedented level”
108 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
❂ CW ENERJİ Daha Yeni ve Daha Güçlü Üretim Bandıyla Üretmeye Devam Ediyor! / CW ENERJİ Continues Manufacturing with Newer and Stronger Production Line!
❂ Güneş enerjisi santrallerinde ekipman seçiminin önemi görüşüldü / The importance of equipment choice in solar power plants discussed
❂ Türk Prysmian Kablo, ürettiği kabloların yüzde 40’ını ihraç ediyor / Türk Prysmian Kablo exports 40 percent of its cables
❂ Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi / Aydem Renewables accomplishes Eurobond issuance
122 RAPOR / REPORT
❂ “An annual energy capacity of 1.020 gigawatt solar and wind power is aimed for by 2030” / “2030 yılına
kadar yılda 1.020 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi hedefleniyor”
128 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Sıfır Karbon Beklentilerinde Makul Bir Duruş / A Reasonable Stance Towards Zero Carbon Expectations
136 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Pasif Ev Standardı Olmazsa Olmaz Bir Ön Koşul Artık / The Passive House Standard Is Now An Indispensable Pre-Condition
144 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA
146 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR

GÜNDERGİ Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt