Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında!

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER’in Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında! GÜNDERGİ’nin Ocak-Şubat-Mart 2022 sayısına buradan ulaşabilirsiniz. içindekiler 3...

1458 0
1458 0

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER’in Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı Güneş Enerjisi Sektörünün Dergisi GÜNDERGİ’nin Yeni Sayısı Yayında!

GÜNDERGİ’nin Ocak-Şubat-Mart 2022 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

içindekiler

3 SUNUŞ / FOREWORD
6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
20 RAPOR / REPORT
❂ Yenilenebilir enerjide küresel istihdam 12 milyona ulaştı / Global
renewable energy jobs hit 12 million mark
24 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER 40 MEVZUAT / LEGISLATION
52 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS 58 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü – Türkiye Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Potansiyele Sahip / Alkım Bağ Güllü – TURKEY Have The Potential To Accelerate The Energy Transition
82 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS 94 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Av. Gökhan Candoğan – Küresel Amaçlara Ulaşabilmek İçin Düşük Karbon Ekonomisine Geçmeliyiz / Atty. Gökhan Candoğan – To Achieve Global Goals, We Must Move To A Low Carbon Economy
106 KONUK YAZARLAR / GUEST AUTHORS
❂ Paris Anlaşması’nın Ev Ödevleri / The Paris Agreement Homework
❂ Glasgow’dan “Aşamalı Olarak Azaltma” Kararı Çıktı / Commitment to “Phase Out” From Glasgow
116 RAPOR / REPORT
❂ Kömür, Net Sıfır Hedeflerini Tehdit Ediyor / Coal Threatens Net Zero Targets 68 KAPAK / COVER
KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Ali Ekber Yıldırım / Guest Author Ali Ekber Yıldırım:
İklim Değişikliğinin Su, Tarım ve Gıdaya Etkileri / The Effects of Climate Change on Water, Agriculture and Food
120 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ Hibrit Enerji Sistemleri ve Yasal Düzenlemeler / Hybrıd Energy Systems And Legıslatıve Regulatıons
126 RAPOR / REPORT
❂ İstanbul Politikalar Merkezi: “Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir” / Istanbul
Policy Center (IPC): “Turkey can achieve its decarburization target within 30 years”
132 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ EMBER – Türkiye Elektrik Görünümü 2022 • Hidro harici yenilenebilir ilk kez hidroelektriği geçti, ancak emisyonlar yerinde sayıyor / EMBER – Turkey Electrıcıty Revıew 2022 • Non-hydro renewable energy exceeds hydro for the first time, however emissions stagnate
136 RAPOR / REPORT
❂ Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyeli için rapor yayınlandı / Report issued on Green Hydrogen Production and Export Potential of Turkey
140 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
❂ IEC Standartlarına Göre PV Santrallerin Sınıflandırması / The Classification of PV Plants based on IEC
Standards
142 RÖPORTAJ / INTERVIEW
❂ Almanya’nın %100 Yenilenebilir Enerji Hedefine Ulaşan Enerji Kasabası: WildpoldsrIed / Energy Village
Achieving Germany’s 100% Renewable Energy Targets: WildpoldsrIed
150 SYNERGY / SYNERGY
❂ Gökberk Bilgin • COP26’nın Çözüm Önerilerine Eleştirel Bir Bakış / Gökberk Bilgin • A Critical Look at COP26’s
Solution Proposals
❂ Başak Bozoğlu • İklim Konferansında Ünlülerin Rolü / Başak Bozoğlu • Impact of Celebrities on COP26
❂ Barış Sanlı • Elektrik Fiyatlarına Yeniden Bakmak / Barış Sanlı • Revisiting Electricity Prices
❂ Ali Berk Bilir • Almanya’da Yeni Dönem / Ali Berk Bilir • New Era in Germany
❂ Erkin Sancarbaba • Geleceği İnşa Etmek – NEOM / Erkin Sancarbaba • Constructing the Future – NEOM
❂ Başak Bozoğlu• Moda Dağı / Başak Bozoğlu• Fashion Mountain
❂ Halil Öztürk • Antarktika ve Küresel Isınma: Olasılık mı Kesinlik mi? / Halil Öztürk • Antarctica and Global Warming: Probability or Certainty?
174 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
184 ETKİNLİKLER / EVENTS
190 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt