Lisanssız tesislerde kullanılacak güneş panelleri için uygulanan son 5 yıl içerisinde üretilmiş olma şartı, kojenerasyon tesisleri için kaldırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrasını değiştirdi. Yeni düzenleme ile...

183 0
183 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrasını değiştirdi.

Yeni düzenleme ile Yönetmelik kapsamında, lisanssız tesislerde kullanılacak elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olacak. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki tesisler için uygulanmayacak.

5 inci maddenin d bendi kapsamında muaf tutulan tesisler, Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon (kombine ısı ve güç sistemi) tesisleri.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt