İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Programı için başvurular 3 Nisan – 29 Mayıs tarihleri ​​arasında yapılacak

İklim değişikliğini önlemeye yönelik projelere finansmana erişim konusunda çeşitli destekler sunan, PwC Türkiye öncülüğünde gerçekleştirilen İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) programı için başvurular 3 Nisan- 29 Mayıs tarihleri ​​arasında...

997 0
997 0

İklim değişikliğini önlemeye yönelik projelere finansmana erişim konusunda çeşitli destekler sunan, PwC Türkiye öncülüğünde gerçekleştirilen İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) programı için başvurular 3 Nisan- 29 Mayıs tarihleri ​​arasında yapılacak.

İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Birleşik Krallık Hükümeti’nin desteklediği global bir teknik destek programıdır. Program karbon emisyonunu azaltıcı etkisi bulunan projelerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. CFA, küresel ısınmayı 1,5°C’de kısıtlamak isteyen dokuz ülkede faaliyet göstermektedir (Kolombiya, Nijerya, Meksika, Türkiye, Güney Afrika, Peru, Mısır, Pakistan, Vietnam).

Türkiye’de CFA uygulaması PwC Türkiye öncülüğünde gerçekleşmektedir. CFA programı proje geliştiricilere teknik, finansal, cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında ilgili uzmanlardan destek ve eğitim sağlar. Ayrıca program ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve eğitim olanakları sağlamaktadır. Eğitimin ardından proje geliştiriciler finansörler ile İstanbul’da ve Londra’da planlanan etkinliklerde bir araya gelip projelerini tanıtma imkanına sahip olmaktadır.

Programın ilk aşamasında (2021-22) 6 proje seçilirken, programın ikinci aşamasında (2022-23) 8 proje seçildi. Dört aylık bir süre boyunca, bu projeler her iki aşamada da teknik, finansal, hafifletme potansiyeli ve toplumsal cinsiyet ve sosyal içerme konularında destek almıştır CFA Türkiye’nin üçüncü aşaması için iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, atık yönetimi gibi sektörlerden karbon emisyonunu azaltıcı en fazla 10 proje seçilerek yatırım süreçleri için gerekli ön hazırlıklarda destek olunduktan sonra potansiyel yatırımcılar ile tanışmaları sağlanacaktır. CFA programı ayrıca Mart 2024’te Londra’daki yatırımcılar ile birlikte Londra’da bir dizi etkinlik yürütecektir. CFA Türkiye programından uygun büyüklükte ve hazır durumdaki projeler katılmaya davet edilecektir. İkinci aşamada tüm CFA ülkelerinin yer aldığı 15 proje arasından CFA Türkiye’den dört proje – Biotrend, Evreka, GIO ve Werover Londra etkinliğine katıldı.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için: https://www.pwc.com.tr/cfa-turkiye-tr

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt