IRENA: “2020 yılında küresel yenilenebilir enerji kapasitesine 127 GW güneş ve 111 GW’lık rüzgar enerjisi eklendi”

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 (Renewable Capacity Statistics 2021) raporunu yayınladı. Raporla ilgili basın açıklamasında, COVID-19 salgınına rağmen, bir önceki kapasite rekorunun neredeyse yüzde...

721 0
721 0

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 (Renewable Capacity Statistics 2021) raporunu yayınladı. Raporla ilgili basın açıklamasında, COVID-19 salgınına rağmen, bir önceki kapasite rekorunun neredeyse yüzde 50 oranında geçilerek 2020 yılında tüm dünyada 260 GW’den fazla yenilenebilir enerji kapasitesi eklendiği açıklandı. 2020’de sırasıyla 127 GW güneş ve 111 GW’lık rüzgar enerjisi küresel kapasiteye eklendi.* 

Esen ERKAN

IRENA, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamaya rağmen, 2020’deki küresel yenilenebilir enerji kapasitesi eklemelerinin önceki tüm tahminleri ve rekorları geride bıraktığını açıkladı. Rapora göre, 2019’a göre yüzde 50’ye yakın artışla geçen yıl küresel olarak 260 GW’den fazla yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi. Rapora göre, 202’de eklenen tüm yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80’inden fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken bunun yüzde 91’ini güneş ve rüzgar enerjisi oluşturuyor. 2019’da 64 GW olan fosil yakıt kaynaklı küresel kapasite ilaveleri ise 2020’de 60 GW’a gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

La Camera: “2020 yılı yenilenebilir enerjilerin on yılının başlangıcıdır”

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera 

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, 2020’nin zorluklarına ve belirsizliğine rağmen, yenilenebilir enerjinin daha iyi, adil, esnek ve temiz bir gelecek için yadsınamaz bir iyimserlik kaynağı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Bu veriler olağanüstü bir direnç ve umut hikayesini anlatıyor. Zor döneme rağmen, 2020 yılı yenilenebilir enerjilerin on yılının başlangıcıdır. Maliyetler düşüyor, temiz enerji teknolojileri büyüyor ve enerji geçişinin faydaları daha önce hiç bu kadar net anlaşılmamıştı. Bu eğilim durdurulamaz, ancak Dünya Enerji Geçiş Görünümü’nün raporunda da vurgulandığı gibi yapılması gereken çok şey var. 2050 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, geçişi desteklemek için enerji yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“2.799 GW’a ulaşan küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde en büyük pay hidroelektriğin”

2020’nin sonunda 2.799 GW’a ulaşan küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde güneş ve rüzgar enerjisinin hızla artan payına rağmen en büyük payı 1.211 GW ile hidroelektrik oluşturuyor. 2020’de sırasıyla 127 GW güneş ve 111 GW’lık rüzgar enerjisi küresel kapasiteye eklendi. Yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik enerjisi üretmek amacıyla en yoğun kullanan ülke Çin olmaya devam ederken 72 GW rüzgar ve 49 GW güneş enerjisi ile geçen yıl toplam 136 GW yenilenebilir kapasite ekledi. Çin’i takip eden Amerika Birleşik Devletleri ise geçen yıl, 15 GW güneş ve 14 GW rüzgar kapasitesi olmak üzere 2019’a göre yaklaşık yüzde 80 artış ile 29 GW’lık yenilenebilir enerji kurulumu gerçekleştirdi. Afrika kıtasında 2019’a göre 2,6 GW artışla istikrarlı bir şekilde genişleme devam ederken yüzde 18,4 ile Okyanusya dünyada en hızlı büyüyen bölge oldu. Ancak neredeyse tüm genişleme Avustralya’da gerçekleştiği için bölgenin küresel kapasitedeki payı düşük kaldı.

Yenilenebilir kaynaklarına göre raporda öne çıkan veriler şöyle:

Hidroelektrik: Hidroelektrikteki büyüme 2019’da ertelenen birkaç büyük projenin 2020’de devreye alınması ile toparlandı. Çin 12 GW kapasite ekleyerek ilk sırada yer alırken onu 2,5 GW ile Türkiye izledi.

Rüzgar enerjisi: Rüzgar kapasitesi 2020 yılında 2019’a kıyasla neredeyse iki katına yükselerek 58 GW’den 111 GW’ye yükseldi. Çin, 72 GW’lik yeni kapasite eklerken onu ABD (14 GW) izledi. Diğer on ülke 2020’de rüzgar kapasitesini 1 GW’dan fazla artırdı. Açık deniz rüzgar 2020’de toplam rüzgar kapasitesinin yaklaşık% 5’ine ulaşacak şekilde arttı.

Güneş enerjisi: Toplam güneş kapasitesi özellikle Asya kıtasındaki 78 GW’lik genişleme sayesinde rüzgar kapasitesiyle neredeyse aynı seviyeye ulaştı. Çin 49 GW, Vietnam 11 GW gibi büyük kapasite artışları gerçekleştirirken Japonya 5 GW’nin üzerinde rüzgar kapasitesi ekledi. Hindistan ve Güney Kore ise güneş enerjisi kapasitesini 4 GW’den fazla artırdı. Amerika Birleşik Devletleri 15 GW ekledi.

Biyoenerji: 2019’da 6,4 GW olan biyoenerjideki net kapasite artışı 2020’de yarı yarıya düşüş ile 2,5 GW olarak gerçekleşti. 2020’de Çin’deki biyoenerji kapasitesi 2 GW’ın üzerinde artış gösterirken Avrupa ise 1,2 GW’lık biyoenerji kapasitesi ekleyen tek diğer bölge oldu.

Jeotermal enerji: 2020’de küresel olarak çok az kapasitesi eklenirken Türkiye ise jeotermal kapasitesini 99 MW artırdı. Aynı dönemde, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’da da jeotermal kapasitelerine ilave yatırımlar yapıldı.

Şebeke dışı (off-grid) elektrik: Şebeke dışı kapasite 2020’de yüzde 2 artış ile 365 MW artarak 10.6 GW’a ulaştı. Şebeke dışı güneş kapasitesi 250 MW ilave kapasite ile 4,3 GW’a ulaşırken hidro ise 1,8 GW’lık kapasite ile neredeyse değişmeden kaldı.

Raporun tamamıma buradan ulaşabilirsiniz.

*Photo Credit: Photo by Grahame Jenkins on Unsplash  

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt