IRENA, G20 için “Offshore” Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Gündemini Açıkladı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan G20 için Offshore (Açık Deniz) Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Gündem çalışmasına göre, açık deniz yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ile G20 ülkelerinin esnek...

663 0
663 0

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan G20 için Offshore (Açık Deniz) Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Gündem çalışmasına göre, açık deniz yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ile G20 ülkelerinin esnek ve sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmasına olanak sağlanacak ve  enerji dönüşümü hız kazanacak.

Esen ERKAN

IRENA, açık deniz rüzgar, dalga, gelgit, okyanus , termal ve yüzer fotovoltaik (FV) gibi teknolojilerinin ticarileştirilmesini destekleyen eylemleri belirleyerek G20 gündemine katkıda bulundu. Rapor, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera tarafından G20 Çevre, İklim ve Enerji Bakanlarının Napoli’deki toplantısında açıklandı. IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Offshore yenilenebilir enerjiler, bugünkü küresel enerji talebinin 20 katından fazlasını karşılama potansiyeline sahip. Özellikle offshore yenilenebilir enerji sistemleri, enerji sistemlerinin karbondan arındırılması ve küresel bir mavi ekonominin teşvik edilmesi için kritik bir önem taşıyor.”

IRENA’nın 1,5°C senaryosu, dünyayı iklim açısından güvenli bir yola sokmak için önümüzdeki on yılda açık deniz rüzgarı, okyanus enerjisi ve yüzer FV teknolojilerinde büyük bir büyüme öngörüyor. 2050 yılına kadar okyanus enerjisi sayesinde açık deniz yenilenebilir üretim kapasitesine 350 GW eklenmesi bekleniyor.

IRENA, G20 ülkelerinin açık deniz yenilenebilir kaynaklar için ulusal stratejilerini tanımlarken 50 somut eylemin de altını çiziyor. Önerilen eylemler arasında, BM Deniz Yasası ile uyumlu olarak okyanus yönetiminin güçlendirilmesi, açık deniz yenilenebilir enerji kaynaklarının ulusal deniz mekansal planlamasına entegrasyonu ve su altı kabloları ve şebekeleri gibi altyapı için öncelikli planlamalar yer alıyor. Politika çerçeveleri, uluslararası işbirliği ve Ar-Ge yatırımlarının yanı sıra G20’nin offshore yenilenebilir enerjiler için finasmanı teşvik etmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: IRENA

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt