Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yayımlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850) Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer...

853 0
853 0

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850) Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilecek.

Sözleşme, uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanıyor. Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olamayacak.

Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilecek. Bina harici uygulama alanlarında ise tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar idareye pay verilecek.

Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla “TS ISO 50006 Enerji temel seviyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü” ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardına uygun olarak belirlenen yöntemlerle planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemleri ve süreci Ölçme ve Doğrulama ile sağlanacak.

İdare tarafından belirlenen enerji verimliliği önlemlerini içeren projeye yönelik ihale hazırlıkları tamamlanır ve ihale duyurusu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt