Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir kapasite artışı yüzde 80’e ulaşacak

Enerji sektörü için analizler hazırlayan McKinsey Energy Insights’ın uzun vadeli küresel enerji talebi üzerine hazırladığı “Global Energy Perspective 2018” raporuna göre, 2050 yılına kadar küresel elektrik üretiminde, kapasite...

1117 0
1117 0

Enerji sektörü için analizler hazırlayan McKinsey Energy Insights’ın uzun vadeli küresel enerji talebi üzerine hazırladığı “Global Energy Perspective 2018” raporuna göre, 2050 yılına kadar küresel elektrik üretiminde, kapasite artışının yüzde 80’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Kömürden elektrik üretiminin 2030’dan sonra gittikçe azalması, 5 otomobilden birinin elektrikli olması ve 2050 yılına kadar küresel enerji üretimindeki büyümenin neredeyse tamamının yenilenebilir enerjiden sağlanması dikkat çeken tahminler arasında. Küresel elektrik talebi ise diğer enerji kaynaklarının açık ara farkla birincisi.

2000’li yıllar küresel enerji sektöründe özellikle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili önemli değişimlerin başladığı yıllar. Analiz, GSYİH’daki yükselişler, sürekli değişen petrol fiyatları, yeni teknolojiler ve düzenleyici değişiklikler derken sektör oyuncularını, yatırımlarının uzun vadedeki etkilerini göz önünde bulundurmaya çağırıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, gaz veya kömürle çalışan mevcut elektrik santrallarını işletmek yerine, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için kapasite oluşturmanın daha ekonomik olacağı belirtiliyor.

“Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi, doğalgazdan 10 kat daha hızlı büyüyecek”

Güneş ve rüzgarın düşen maliyetler sayesinde hızla büyümesi, fosil yakıt kullanım oranlarının daha da düşmesine neden olacak. 2050 yılına kadar küresel elektrik üretimindeki kapasite artışı yüzde 80 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken bu katkının büyük çoğunluğu Çin ve Hindistan’dan gelecek. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin, doğalgazdan 10 kat daha hızlı büyüyeceğini tahmin eden analizlere göre, 2030 yılından sonra elektrik üretiminde kömürün payının azalacak. 2050 yılına kadar en yüksek enerji talebi de, yine Çin ve Hindistan tarafından gelecek. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki talebin ise düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

Analizde, enerji talebindeki değişimi tetikleyen başlıca etkenler arasında ise nüfus, ekonomik büyüme ve enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler sayılıyor. 2050 yılına kadarki tahminlerde; küresel nüfusun yüzde 36 artarak 10 milyara çıkması ve kişi başına düşen GSYİH’nin önceki tahminlere göre daha yavaş olsa da iki katına yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Global Energy Perspective 2018 

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt