Küresel enerji talebindeki büyümenin dörtte biri yenilenebilir kaynaklardan karşılandı

Küresel enerji tüketimi 2018 yılında yüzde 2,3 artış ile 2010’dan bu yana ortalama büyüme oranının iki katına yükseldi. Yenilenebilir kaynaklara talep yüzde 4 artarak küresel enerji talebindeki büyümenin...

562 0
562 0

Küresel enerji tüketimi 2018 yılında yüzde 2,3 artış ile 2010’dan bu yana ortalama büyüme oranının iki katına yükseldi. Yenilenebilir kaynaklara talep yüzde 4 artarak küresel enerji talebindeki büyümenin dörtte birini oluşturdu. 

Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın yayınladığı verilere göre, 2018 yılında küresel enerji talebinde en büyük pay sahibi elektrik sektörü olurken doğal gazın ardından yenilenebilir kaynaklara olan talep arttı. Enerji verimliliğindeki küresel ilerleme zayıf bir gelişme gösterirken yüksek enerji tüketiminin sonucu olarak, CO2 emisyonları yıllık bazda yüzde 1,7 oranında artarak 33,1 gigatona yükseldi.

“Nihai enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 20”

Son 10 yılda küresel enerji sektöründeki ilerlemeye, hızla artış gösteren rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik üretimi öncülük ediyor. 2018 yılında, yenilenebilir kaynaklara talep yüzde 4 artarak küresel enerji talebindeki büyümenin dörtte birini oluşturdu. Küresel elektrik talebindeki bu hızlı büyüme ile birlikte nihai enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 20’ye ulaştı.

Birincil enerji talebindeki büyümenin yarısından sorumlu olan elektrik talebindeki büyümeye en büyük katkıyı yenilenebilir enerji kaynakları sunarken Çin, hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından yenilenebilir enerji sektörünün lideri konumunda yer almayı sürdürüyor. Ancak IEA’ya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki bu büyüme, küresel elektrikteki talep artışını karşılamak için yeteri kadar hızlı değil.

Esen ERKAN

Photo by Karsten Würth (@inf1783) on Unsplash

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt