Küresel yüzer güneş enerjisi kapasitesi 1.1 GW’ye ulaştı

Dünya Bankası ve Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü (SERIS) tarafından hazırlanan rapora göre, küresel yüzer fotovoltaik (PV) tesislerinin toplam kurulu gücü 1,1 GW’ye ulaştı. Hızla büyüyen Asya ekonomilerinde...

298 0
298 0

Dünya Bankası ve Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü (SERIS) tarafından hazırlanan rapora göre, küresel yüzer fotovoltaik (PV) tesislerinin toplam kurulu gücü 1,1 GW’ye ulaştı. Hızla büyüyen Asya ekonomilerinde artan yüzer fotovoltaik projeleri, özellikle barajlardaki verimlilik seviyesini artırmak için kullanılıyor.

2014 yılı sonunda dünya çapında 10 MW’lik kurulu kapasiteye sahip olan yüzer fotovoltaik tesisleri, 2018 yılı Eylül ayındaki ölçümlere göre, dört yıldan daha az bir sürede yüz kattan fazla büyüyerek 1.1 GW’ye ulaştı. Nüfus yoğunluğunun fazla ve mevcut arazilerin ise yetersiz kaldığı alanlarda güneş enerjisi uygulamalarının çoğaltılmasını sağlamak üzere kullanılan yüzer güneş enerjisi teknolojileri ile paneller, verimlilik seviyeleri hesaplanarak su yüzeylerine yerleştiriliyor.

Potansiyeli açığa çıkaracak 3 senaryo

Dünya Bankası uzmanları, yüzer güneş santrallerinin potansiyellerini açığa çıkarmak için üç senaryo sunuyor:

İlk senaryoda, yüzer fotovoltaik tesislerinin küresel insan yapımı tatlı su rezervuarlarının yüzde 1’ini kaplayarak 400 GW’lik kurulu kapasiteye ulaşması öngörülüyor. 101 GW Afrika’da, 126 GW ve 20 GW sırasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa’da, Orta Doğu ve Asya’da 116 GW, Güney Amerika ve Avustralya’da ise sırasıyla 36 GW ve 5 GW potansiyel hesaplanıyor.

Kullanılacak mevcut yüzeylerin yüzde 5’e yükseldiği ikinci senaryoda ise Afrika’da 2.022 GW, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya’da sırasıyla, 506 GW, 630 GW ve 578 GW potansiyel öngörülüyor.

Çalışmanın sunduğu son senaryoda ise dünyanın mevcut su alanlarının yüzde 10’unun yüzer güneş enerjisi tesislerinden yararlanması durumunda, erişilebileceği kapasite 4.044 GW’ye yükseliyor.

Senaryolar, mevcut PV modülleri için gerekli olan yüzey alanlarının verimlilik seviyelerini, kurulum, işletim ve bakım kapasitelerini hesaplayarak ortaya koyuyor. Daha fazla teknoloji ve maliyet iyileştirmeleri ile her bir senaryonun potansiyelinin daha büyük olabileceği belirtiliyor.

“Yüzer PV’yi hidroelektrik ile birleştirin”

Yüzer PV projelerinin hidroelektrik barajlarında daha yararlı olabileceğini vurgulayan rapora göre, özellikle düşük su seviyelerinin olduğu dönemlerde, santrallerin üretim verimliliğini artırmak için güneş enerjisi kapasitesinden yararlanmak mümkün.

Su kaynaklarının daha stratejik bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayan yüzer fotovoltaik tesisleri ile rezervuarlardaki buharlaşma oranı azaltılabiliyor ve artan su seviyesi pompalama ve sulama için enerji kaynağı olarak kullanılıyor.

Aralarında, Vietnam, Afganistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’ın da bulunduğu gelişmekte olan güneş enerjisi pazarlarında yüzer güneş enerjisi tesisleri için çalışmalar hız kazanıyor.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt