Lisanssız yatırımlarına yönelik Milli Emlak Tebliği güncellendi

Resmî Gazete’nin 10 Eylül 2022 tarihli sayısında yayımlanan 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretim yatırımlarına hazine arazilerinin tahsis edilmesine yönelik usul ve esaslarda...

837 0
837 0

Resmî Gazete’nin 10 Eylül 2022 tarihli sayısında yayımlanan 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretim yatırımlarına hazine arazilerinin tahsis edilmesine yönelik usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, “Milli Emlak Genel Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek. İhalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkândan yararlanmak amacıyla mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sahipleri de başvuruda bulunabilecekler.” denildi. Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihalelere ilişkin açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecektir.” ibaresi yer aldı.

“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek.” ibaresinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.”Açıklamada ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ilave hazine taşınmazlarının bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği ifade edildi.

Milli Emlak Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt