Makale: “IEC Standartlarına Göre PV Santrallerin Sınıflandırması”

Burak Şahinkara, Genel Koordinatör | Makine Mühendisi @Seven Sensor Fotovoltaik (PV) izleme sistemleri performans takibi için PV tesisinde sensörler yardımıyla ölçülen parametreleri toplar ve analiz eder. Herhangi bir...

514 0
514 0

Burak Şahinkara, Genel Koordinatör | Makine Mühendisi
@Seven Sensor

Fotovoltaik (PV) izleme sistemleri performans takibi için PV tesisinde sensörler yardımıyla ölçülen parametreleri toplar ve analiz eder. Herhangi bir PV sisteminin güvenilir ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için etkin bir izleme sistemi şarttır. Modern tesislerin hepsinde bu sensörler ve izleme sistemleri kullanılır.  Neden İhtiyaç Var?

Performans izleme sistemlerinin kullanılmasının farklı sebepleri olabilir ve bunlar temel olarak aşağıdakiler gibi sıralanabilir:

  • PV sistem performansının tasarım beklentileri ve garantileriyle karşılaştırılması;
  • PV sisteminde performans eğilimlerinin belirlenmesi;
  • PV sistemindeki olası arızaların lokalizasyonu;
  • Farklı konfigürasyonlardaki PV sistemlerinin karşılaştırılması;
  • Farklı konumlardaki PV sistemlerinin karşılaştırılması.

Bu çeşitli amaçlar, çeşitli gereksinimlere yol açar ve PV izleme sisteminde kullanılacak sensörler ve analiz yöntemleri, belirlenen amaca bağlı olarak değişiklik gösterir.İzleme sistemi, PV sisteminin boyutuna ve kullanıcı gereksinimlerine göre şekillendirilebilir. Genel olarak, daha büyük ve daha pahalı PV santralleri, daha küçük ve daha düşük maliyetli PV santrallerine göre daha fazla izleme noktasına ve daha yüksek doğrulukta sensörlere sahip olmalıdır. ‘’IEC 61724 Photovoltaic system performance’’ standardının ‘’Part 1: Monitoring’’ kısmında PV santralin boyutu ve kullanıcı hedefleri gözetilerek farklılaştırılmış gereksinimlere sahip üç izleme sistemi sınıflandırması tanımlanmıştır.

  1. İzleme Sistemi Sınıflandırması

İzleme sistemleri IEC 61724 -1 standardına göre Tablo 1’de gösterildiği gibi ‘’A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı’’ veya ‘’Yüksek Doğruluk, Orta Doğruluk, Temel Doğruluk’’ olmak üzere iki farklı şekilde üç sınıfa ayrılmıştır. A Sınıfı veya B Sınıfı, devlet veya kurum yatırımları ve ticari yatırımlar gibi büyük PV santralleri için daha uygun izleme sistemleri olurken, C Sınıfı izleme sistemleri daha küçük ticari ve konut kurulumları gibi küçük sistemler için daha uygun sistemler olacaktır. Ancak, kullanıcılar PV santral boyutundan bağımsız olarak kendi uygulamaları için herhangi bir sınıflandırma belirleyebilir.

Belirlenen amaca uygun olarak PV santrale kurulan izleme sistemi belirli periyotlarla denetlenmelidir. A Sınıfı ve B Sınıfı izleme sistemleri en az yılda bir kez ve tercihen daha sık aralıklarla denetlenmeli, C Sınıfı izleme sistemleri ise sahaya özel gereksinimlere göre belirlenen aralıklarla denetlenebilir. Denetimde, sensörlerde hasar veya yer değiştirme, muhafazalarda rutubet veya haşere kalıntıları, sensörlerde veya muhafazalar içinde gevşek kablo bağlantıları, sıcaklık sensörlerinin ayrılması, ek parçalarının gevrekleşmesi ve diğer olası sorunlar kontrol edilmelidir.

Seven meteorojilik sensör üretimi konusunda uzmanlaş­mış kadrosuyla Çorum Organize Sanayi bölgesinde 2.000m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmekte­dir. Aynı zamanda Çorum Teknokentteki ofisinde sektör ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.

Seven sensörleri IEC-60904 ve IEC-61724 standartlarına göre üretilmektedir ve bu standartlara uygun şekilde kalibre edilmektedir.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt