OECD: “Türkiye’nin emisyonları azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırması gerekiyor”

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “3. Türkiye Çevresel Performans İncelemesi” raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırması gerekiyor....

1671 0
1671 0

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “3. Türkiye Çevresel Performans İncelemesi” raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırması gerekiyor.

OECD’nin üçüncü Türkiye Çevresel Performans İncelemesi, ülkenin kömür, petrol ve gaza ağırlıkla bağımlı kalmayı sürdürürken yatırım teşviklerinin yenilenebilir enerji kullanımını on yıl içerisinde ikiye katlamaya yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Ekonomik büyümeden ve gelir artışından dolayı enerji talebinin hızla yükselmesi ile birlikte enerji karmasının %88’i fosil yakıtlar ve %12’si yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor.

Rapor, Türkiye’nin seragazı emisyonu 2005-16 döneminde %49 artarken aynı dönemde OECD bölgesi genelinde %8’lik düşüş gerçekleştiğini belirtiyor. Türkiye’nin 2015 Paris Anlaşması’nı imzalamasına rağmen iklim değişikliğini azaltma hususundaki bu küresel mutabakatı onaylaması için henüz bekleme aşamasında olduğuna dikkat çeken rapor, 2020 için iklime dönük hafifletme taahhüdünde bulunmayan tek OECD ülkesi’nin de Türkiye olduğunu açıklıyor.

OECD Çevre Direktörü Rodolfo Lacy, “Türkiye, daha temiz enerjiye geçiş için iyi bir başlangıç yaptı fakat çabalarını yoğunlaştırması ve jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisine yatırımını artırması gerekiyor. Enerji verimliliğine dönük hedefler koymak da öncelik olmalı.” açıklamasında bulundu.

Raporun Türkiye için tavsiyeleri şöyle:

  • Paris Anlaşması’nı onaylayarak iklim ve enerji hedeflerini bütünleştiren bir uzun vadeli düşük emisyon stratejisini benimsemesi.
  • Fosil yakıtların özellikle kömürün, enerji karışımındaki payını azaltması ve jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinin payını artırması.
  • Enerji, konut ve taşımacılık sektörlerinde ölçülebilir verimlilik hedefleri belirlemesi. Binalarda enerji verimliliği yatırımları için daha ekonomik teşvikler sağlaması.
  • Hava kirliliğini azaltmak için ülke genelinde bir strateji geliştirmesi.
  • Araç ve yakıt vergilendirme sisteminde reform yaparak muafiyetleri kaldırması ve emisyon kriterlerini entegre etmesi. Fosil yakıtı tüketimine dönük vergi muafiyetlerini aşamalı olarak kaldırarak düşük gelirli ailelere yönelik kömür yardımlarını kademeli olarak daha temiz alternatiflere geçişe destekle değiştirmesi.

Raporun özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt