Porto Riko %100 yenilenebilir enerji yasa tasarısını onayladı

Porto Riko Senatosu, ada için yenilenebilir enerji standartlarını belirleyen PS 1121 no’lu yasa tasarısını onayladı. 25 Mart’ta onaylanan yasaya göre, 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçiş kapsamında...

441 0
441 0

Porto Riko Senatosu, ada için yenilenebilir enerji standartlarını belirleyen PS 1121 no’lu yasa tasarısını onayladı. 25 Mart’ta onaylanan yasaya göre, 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçiş kapsamında dağıtık mikro-şebeke sistemleri kurulacak ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminden vergi alınmayacak.

Karayipler denizininin kuzeydoğusunda yer alan ABD’ye bağlı, içişlerinde ise bağımsız özerk bir bölgede bulunan adalardan oluşan Porto Riko, 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanmak için harekete geçti. 2017’de Karayip Adaları’nı vuran ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Maria Kasırgası ile adadaki tüm enerji şebekesi de yok olmuştu. Yıllardır elektriği dizel jeneratörler ile sağlayan Porto Riko’da, adanın güney kesiminde bulunan istasyonlardan sağlanan elektrik, yaklaşık 60 yıllık iletim hatları üzerinden adanın kuzey tarafına taşınıyor. Yasa tasarısında belirlenen yenilenebilir enerji ile sağlanacak dağıtık üretim sistemleri ile fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılarak hem doğal çevreye hem de ekonomiye fayda sağlanacak.

“Güneş enerjisi üretiminde vergi alınmayacak”

Vali’nin onaylaması ile hayata geçirilmesi planlanan PS 1121 adlı yasanın önde gelen savunucularından olan Senatör Eduardo Bhatia, “Bu yasa, Porto Riko’nun sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinde büyük bir adımdır. Artık, gelecek için daha fazla fırsat sağlayacak, güçlü temeller üzerine kurulu bir ekonominin geliştirilmesini sağlayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Forbes’tan verilen bilgilerde, yasanın adaya daha düşük maliyetli elektrik getirmesi ve Maria Kasırgası sonrasında uzun süredir devam eden elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı olacağı belirtiliyor. Dağıtık, mikro-şebeke sistemleri üzerine planlanan tasarının ana hatları şöyle:

  • 2050’de %100 ve 2025’te %40 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefleniyor.
  • 2028’den itibaren kömür santralleri yasaklanacak.
  • 25kW – 5MW arası güneş enerjisi ölçüm sistemleri için 90 günlük ara bağlantı sağlanacak.
  • 25kW altındaki güneş enerjisi için otomatik ara bağlantı ve 30 günlük net ölçüm.
  • Yenilenebilir portföy standardı (RPS) için kuruluşların yenilenebilir enerji kredisi (SREC) alma zorunluluğu.
  • Güneş enerjisi üretiminden alınan vergiler yasaklanırken Satış ve Kullanım Vergisi muafiyetinin enerji depolama ve kiralık sistemler için de geçerli olması sağlanacak.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt