PVPS’nin Yıllık Raporu Yayınlandı

29 ülkenin Güneş Enerji Sistemleri ile ilgili son durumlarının incelendiği ve detaylı olarak raporlandığı PVPS raporunda, Türkiye’deki durumunu GÜNDER hazırlamıştır. Raporda dünya geneli ile ilgili bilgi verilirken, Türkiye...

48 0
48 0

29 ülkenin Güneş Enerji Sistemleri ile ilgili son durumlarının incelendiği ve detaylı olarak raporlandığı PVPS raporunda, Türkiye’deki durumunu GÜNDER hazırlamıştır.

Raporda dünya geneli ile ilgili bilgi verilirken, Türkiye bacağında ise aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

Rapor’un tümüne ulaşmak için GUNDER Bilgi bankasını ziyaret edebilirsiniz.

http://gunder.org.tr/kutuphane-kayit/

Rapora Göre;

2017’de dünyadaki toplam ek kurulan güneş enerjisi kapasitesi 100 GW ulaşmış, net olarak belirtmek gerekirse 98 GW’lık bir kurulum gerçekleştirilmiştir. Dünyadaki Kümülatif kurulu güc ise 402,5 GW’a yükselmiştir. Çin, ABD, Hindistan ve Japonya, 2017 yılında en büyük pazarları temsil ederek, bu dört ülkede ek kurulu kapasitenin% 80’inden fazlasını oluşturmuştur. Öte yandan, küresel güneş enerjisi kapasitesinin % 55’i Çin ile Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşmiş, sadece 2017 yılında kurulan güç 53 GW kapasiteye ulaşmıştır. 2017 yılında, güneş enerjisi, dünya elektrik üretiminin yaklaşık % 2’sine katkıda bulunmuştur.

Rapor’a Göre Türkiye’de Güneş Enerjisi

Rapora göre Türkiye 2017 sonu itibariyle 85,2 GW kurulu güç kapasitesine sahiptir. Kurulu güç kapasitesinin kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: % 55,08 fosil yakıtlar (doğalgaz, kömür, sıvı yakıt vb.),% 32,01 hidroelektrik, % 7,65 rüzgar, % 4,01 güneş ve % 1,25 jeotermal [2].

Toplam doğal gaz ve yaklaşık kömür’ün yaklaşık %40’ı ithal edilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının zengin potansiyelini ele alarak kendi kendine yeterliliğini artırması gerekmektedir.

TABLO 1 – 2016 VE 2017 YILINDA ENERJİ KAYNAKLARI TARAFINDAN MONTAJLI KAPASİTENİN İNCELENMESİ

solar

Enerji üretim varlıklarının özelleştirilmesi, daha özel yatırımların önünü açacak bir strateji ile birleştiğinde, elektrik üretim sektöründeki özel kuruluşların payının artmasına neden olmuştur. Bu oran 2002’de % 32 iken 2017’de % 75’e çıkmıştır [6]. Türkiye’nin güç dağıtım ağı tamamen özel sektörün elindedir Elektrik üretiminin ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesi, özel yatırımların miktarını, üretim kapasitesini ve enerji erişim güvenliğinin artması ile sonuçlanmıştır.

ULUSAL PROGRAM VE MEVZUAT

Türkiye’de güneş enerjisi, 500 GW potansiyele sahip olan en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. 2017 yılı sonunda, kümülatif kurulu güneş enerjisi gücü yaklaşık 3420,7 MW’a ulaşmış ve bir önceki yıldaki 832,5 MW’lık kurulu güç rakamına göre % 311’lik bir büyüme ile çok hızlı bir şekilde artmıştır. [2]. Güneş enerji santralleri, 2014 yılında 40 MW, 2015 yılında 5,8 MW, 2016 yılında 580 MW, 2016 sonunda ise 832,5 MW’a kurulu güç’e ulaşmıştır. 2017 yılı sonunda, kümülatif kurulu güçe, yeni kurulan 588 MW kapasitesi eklenmesiyle 3420,7 MW’a ulaştı (Tablo 2).

TABLO 2 – 2017 YILINDA TÜM KURULAN PV GÜÇ İÇİN AYLIK ŞEKİL [2]

solar2

Tablo 2, Aralık 2017 sonundaki büyük artışı göstermektedir. Temel nedeni, lisanssız güneş enerjisi kurulumu 2018 yılında kurulacak güneş enerji santrallerin’deki dağıtım maliyetindeki artış olarak gösterilebilir. Dağıtım maliyetleri 2016 yılında 0,7597 TLkr / kWh, 2017 yılında 2,5628 TRYkr / kWh, 2018’de 11,31 TRYkr / kWh olarak gerçekleşti. Örneğin, 1 MW kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali için, 1 600 MWh enerji üreteceği varsayılırsa, yıllık dağıtım maliyetine, elektrik satışlarından elde edilen toplam cironun % 22,9’unu kapsıyor olacaktı. Bu nedenle, yatırımcılar 31 Aralık 2017’den önce güneş enerji santralleri için işletme onayı almak için acele ediyorlardı [7].

Türkiye’de 6446 (Yeni Elektrik Piyasası Kanunu) ve 6094 (Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), doğrudan güneş enerjisinin kullanımı ile ilgilidir. 6446 sayılı Kanun, mevcut elektrik piyasası sisteminde, lisans türlerinde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, her tür piyasa faaliyeti ile ilgili hükümlerini çerçevelemek, belirli lisans türleri için spesifik hükümler (üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende, otomobil üreticisi) gibi bazı önemli değişiklikler getirmektedir. 6094 sayılı Kanun, Yenilenebilir Enerji Kanunu (5346 sayılı Kanun) kapsamında teşvik mekanizmasını iyileştirmek ve yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını teşvik etmek için önemli değişiklikler getirmektedir [4].

6094 sayılı Kanuna göre, on yıl boyunca güneş enerjisi elektrik üretimi için 13,3 USD / kWh tutarında bir satın alma garantisi verilmiştir. İlk beş yıl boyunca yerel ekipman ürünlerine yönelik bazı ek desteklemeler şu şekildedir:

  • PV modülü kurulumu ve mekanik inşaat (+0,8 USD / kWh), • PV modülleri (+1,3 USD / kWh), • PV hücreleri (+3,5 USD / kWh), • İnvertör (+0,6 USD / kWh), • Malzeme PV modüllerinde güneş enerjisine odaklanmak (+0,5 USDc / kWh).

Raporun Devamı için linki tıklayınız…

http://gunder.org.tr/kutuphane-kayit/

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt