Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020 yayında!

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020, Enerji Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlandı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Ulusal Enerji...

370 0
370 0

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020, Enerji Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlandı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 29 Aralık 2017 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu onayı ile 02 Ocak 2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu plan kapsamında, toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına yönelik enerji verimliliği bilinç endeksi oluşturuldu.

Son hali verilerek Bakanlık tarafından onaylanan raporun dijital haline buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt