SHURA, YEKA ihalelerini daha etkin kılacak fırsatları araştırdı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yeni raporunda, Türkiye’de enerji dönüșümünü destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA ihalelerini daha etkin kılma fırsatlarını araştırdı. Türkiye’de enerji verimliliği ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının...

221 0
221 0

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yeni raporunda, Türkiye’de enerji dönüșümünü destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA ihalelerini daha etkin kılma fırsatlarını araştırdı.

Türkiye’de enerji verimliliği ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma hedefi ile çalışmalar yapan SHURA’dan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasite kurulumunu desteklemek için uygulanmaya başlayan en yeni politika mekanizması, piyasaya dayalı maliyet bazlı “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)” ihaleleridir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak düzenleyici çerçeve portföyünde, sırasıyla 2005 ve 2011 yıllarından bu yana uygulanmakta olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)” ve ön lisans ihale modeli de bulunmaktadır.

“Enerji dönüșümünü destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA ihalelerini daha etkin kılan fırsatlar” raporu, Türkiye’nin enerji sektörü paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde hazırlanmıştır. Rapor, YEKA ihale tasarımının hangi alanlarda, nasıl güçlendirilebileceğini incelemekte, sektör paydaşlarına 9 öncelik alanı önermektedir. Bu analizi gerçekleştirmek için üç aşamalı bir yöntem kullanılmıştır: (i) Türkiye’deki rüzgâr ve güneş enerjisi kurulumları açısından politika mekanizmalarını tanımlayan kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve YEKA ihale tasarımının performansını değerlendirmek için bir metodoloji belirlenmiştir, (ii) Avrupa Komisyonu için geliştirilen bir metodolojiye dayanarak 29 ülkenin deneyimlerinin karşılaştırılması yoluyla Türkiye’nin ihale tasarım unsurlarında iyileştirme alanları tespit edilmiştir, ve (iii) YEKA ihalelerinde tasarım unsurlarının değerlendirilmesine dayanarak hazırlanan bir anket aracılığıyla, paydaşların görüş ve önerileri toplanmıştır. Bu üçüncü aşamada ayrıca bir paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş, bu raporun taslak bir versiyonu ve öncelik alanı önerileri incelenmiştir.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt