Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlandı

Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sistemine ilişkin ilke ve esaslar...

624 0
624 0

Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sistemine ilişkin ilke ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlendi.

Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla; yönetmelik EK-2’de verilen esaslar da dikkate alınarak atık oluşumunun önlenmesi, Atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması, Ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi esas olacak.

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanılacak.

Sıfır Atık Belgesi

Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü yönetmelik ekinde yer alan listedeki yerler, temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorunda olacaklar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel seviyede belge almak için müracaatta bulunabilecekler.

Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenecek.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlü olacaklar. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilecekler.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt